توری گلخانه و کاربرد آن


برای کاشت گیاهان زراعی و حتی تزیینی، روش های متنوعی وجود دارد. مانند پرورش گلخانه ‌ای که در آن سعی در استقرار گیاه در یک فضای کاملاً محصور و البته تحت کنترل می‌ باشد. این تحت کنترل شدن شرایط زیستی گیاه باعث خواهد شد تا گیاه در فصول گوناگون از سال بهترین کیفیت را در باردهی داشته باشد.

از این رو ماهیت کشت گلخانه ‌ای در بهره مندی از یک شرایط کاملاً تحت کنترل می باشد. برای این منظور انواع ابزار ها ابداع شده است. مانند توری سایبان که با هدف خلق ایجاد یک شرایط کنترلی در مقابل تابش مستقیم آفتاب مورد استفاده قرار می گیرد.

در کاشت گلخانه ای همواره سعی بر آن است که یک تعادل دائمی میان رطوبت، گرما و نور وجود داشته باشد. تابش مستقیم خورشید از جمله عوامل تاثیرگذار است که به راحتی می تواند این تعادل سازنده را بر هم بزند. لکن هرگز نمی ‌توان حضور مفید آن را نادیده گرفت. از این رو باید تدبیری برای کنترل تابش خورشید اندیشید. تدبیری که در نهایت منجر به ابداع انواع توری سایبان شده است. اگر شما هم در مقام یک گلخانه دار حرفه ای و شاید تازه کار هستید و در هر حالتی می‌ خواهید آن سطح کیفی بالا از محصولات خود را داشته باشید، شاید بد نباشد که از ماهیت تا کاربری توری گلخانه بیشتر بدانید.


فاکتور های تاثیرگذار در قیمت توری سایه بان

توری سایبان تجهیزی است که لازم است تا تمام فضای سقف گلخانه شما را پوشش دهد. لذا در هنگام خرید آن منطقی است که به حجم قابل توجهی از توری سایبان نیاز داشته باشید. در این بین با خرید مقدار قابل توجهی از آن، برخی نکات مانند قیمت توری گلخانه تا انواع توری سایه بان مطرح می شود. اینکه این تجهیز با چه معیار هایی شناخته شده و این معیار ها چه تاثیری بر قیمت توری سایبان دارد؟

در شناخت انواع توری سایه بان لازم است تا متوجه دو نکته کلی باشید. اول آنکه عرض توری سایبان شما چه مقدار است؟ و دو اینکه درصد سایه اندازی آن چه اندازه می باشد؟ این دو فاکتور در نهایت تاثیر کاملی بر قیمت توری گلخانه خواهد داشت. به این ترتیب که هر چه عرض توری سبز گلخانه ‌ای بیشتر باشد و یا اینکه درصد سایه اندازی آن بالاتر رود، لاجرم با قیمت بیشتر در توری سایه انداز مواجه خواهیم شد.

اما قبل از هر اقدامی در خرید لازم است تا این دو فاکتور را بیشتر و البته فنی تر بشناسید. اینکه مراد از عرض در شید گلخانه چیست؟ سایز های استاندارد آن کدام است؟ در مقابل، چه ملاکی معرف درصد سایه اندازی در شید گلخانه ای شده است؟ این درصد سایه اندازی نیز شامل چه اندازه های استانداردی می باشد؟ و در نهایت چه تاثیری بر عملکرد نهایی فضا های گلخانه ای خواهد داشت؟


مفهوم عرض در توری سایه بان

وقتی می ‌خواهید برای رسیدن به یک شرایط تحت کنترل دمایی در فضا های گلخانه ای خود اقدام به خرید توری سایه بان نمایید، منطقی است که بخواهید تمام سقف گلخانه را در معرض تابش مستقیم آفتاب محفوظ سازید؛ اما تمام فضا های گلخانه‌ ای از عرض یکسانی برخوردار نیستند. لذا نمی ‌توان برای گلخانه های عریض همان نوع از توری سایبان را انتخاب کرد که برای گلخانه کم عرض انتخاب می‌ کنید.

برای آنکه بتوان به ترتیب اقتصادی تمام نیاز های انواع گلخانه ها با سطح متنوع را پاسخگو شد، توری سبز گلخانه ای را در عرض های متنوع با طول های استاندارد ۵۰ متری به شکل رول شده تولید می ‌کنند. این عرض های استاندارد در اندازه ‌های 2، 4، 6، 8 و ۱۰ متر می ‌باشند که در طول ۵۰ متر قابل به فروش هستند.
مفهوم درصد سایه اندازی در توری سایه بان

قرار نیست در استفاده از انواع توری سایبان، تمام نور خورشید را از دست داده باشیم. در این صورت یک عنصر تاثیرگذار در رشد گیاهان را حذف خواهیم کرد. هدف نهایی از نصب انواع توری سایبان آن است که بتوان به نوعی از مقدار تابش شدید نور خورشید کاست و آن را به شکل ملایم تری در اختیار گیاهان گلخانه ای قرار داد. به این ترتیب نور مفید خورشید در فضایی سازنده تر در اختیار گیاهان قرار خواهد گرفت.

برای آنکه بتوان این هدف را تامین کرد، انواع توری سایه بان را طوری می سازند که می توانند درصدی از نور خورشید را عبور دهند و به این ترتیب ملاک مشخصی با عنوان درصد سایه اندازی مطرح می ‌شود. این درصد، معرف آن است که شید گلخانه ای مورد استفاده شما تا چه اندازه می‌ تواند انرژی خورشید را عبور دهد. البته بسته به گیاهان متفاوت در ایام گوناگون از سال تا دوره های مختلف رشد گیاه با نیاز های متفاوت از درصد نور خورشید مواجه هستیم. لذا منطقی است که بخواهیم اندازه های استاندارد متنوعی برای معیار درصد سایه اندازی معرفی کنیم. برای این منظور درصد سایه اندازی استاندارد ۳۰ ،۵۰ و ۸۰ درصد سایه اندازی برای انواع توری سایه بان مطرح شده است. در نمونه های ۳۰ درصدی، کمترین انرژی خورشید جذب شده و در انواع ۸۰ درصدی با حداکثر جذب نور خورشید مواجه هستیم.


عمده کاربرد توری سایه بان

هدف نهایی از طراحی تا تولید و البته استفاده از انواع توری سایبان آن است که بتوان به نوعی در مقابل تابش مستقیم آفتاب برای گیاهان گلخانه‌ ای محافظتی قائل شد؛ اما این ایده پایه ترین هدف از کاربرد نهایی انواع توری سایه بان می باشد. استفاده از توری سایه انداز را می ‌توان در نکات زیر دسته بندی نمود.