وال پست نوین چیست؟


آیا تا بحال پروفیل هایی با نمره پایین در میان قاب ها و در بین دیوار های ساختمان مشاهده کرده اید؟ این پروفیل ها در واقع همان وال پست است که به عنوان کلافی در طول های مشخص نصب می شود و برای ایجاد یکپارچگی دیوار بوده وموجب اتصال دیوار با اسکلت خواهد شد و در نهایت منجر به افزایش استحکام دیوار ها و کل سازه می شود. در واقع وال پست ها را نگهدارنده دیوار می نامند که با نصب آنها مقاومت دیوار در برابر زلزله افزایش مییابد.

در قدیم از وال پست های سنتی برای استحکام کل سازه استفاده می شد اما امروزه وال پست نوین جای وال پست های سنتی را گرفته اند. در شرکت رادیاب امروزه از وال پست های نوین استفاده می شود که کارایی به صرفه تری دارند و بدون ترک خوردگی ، سرعت نصب و اجرای بالا و بدون زنگ زدگی هستند و کار را برای همه آسان کرده اند. برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با وال پست نوین (frp) به صفحه مربوطه مراجعه نمایید .

اجرای وال پست

همانگونه که گفتیم وال پست باعث افزایش استحکام دیوارها می شود و اجرای آن در واقع به معنی سفتکاری ساختمان است. به همین دلیل اجرای آن اهمیت زیادی دارد و تمام جزئیات باید مد نظر قرار گرفته شود از جمله عواملی که در اجرای وال پست مورد توجه قرار می گیرد شامل موارد زیر است:

نظارت صحیح بر اجرای وال پست و نبشی کشی توسط ناظر مربوطه

توجه به پیامدهایی حقوقی عدم اجرای وال پست

تعبیه ورق مدفون در بتن قبل از بتن ریزی

پروفیل مورد نیاز برای اجرای کار

روش نصب پلیت اتصال وال پست به تیر ها

استفاده وال پست در دور چینی بام

توجه به عواقب عدم اجرای وال پست و وظیفه مهندس ناظر در صورت عدم اجرای وال پست.الزامات قانونی در اجرای وال پست

توجه به الزامات زیر در اجرای وال پست اهمیت زیادی دارد

دیوارها و تیغه های داخلی که ارتفاعی بیشتر از ۱/۸ متر دارند باید از نظر جانبی به سازه به طریقه مناسب مهار شوند.

طول مجاز دیوار غیر سازه ای بین دو کلاف قائم حداکثر ۴ متر یا ۴۰ برابر ضخامت آن در نظر گرفته شود نه بیشتر.

ارتفاع دیوارغیر سازه ای از تراز کف نباید بیشتر از ۳/۵ متر باشد.

مهار لبه های قائم تمام دیوارهای غیر سازه ای اهمیت زیادی دارد.

عواقب حقوقی عدم اجرای وال پست

با توجه به نقش و اهمیت بالای وال پست و این که اجرای آن باعث حفظ تعادل دیوار در برابر باد و زلزله می باشد، عدم اجرای ان عواقب حقوقی را متوجه مهندس ناظر خواهد کرد در واقع در صورتی که تخریب دیوار به دلیل عدم اجرای وال پست اتفاق بیافتد وضرر جانی و مالی بر اثر این حادثه ایجاد شود مهندس ناظر مقصر خواهد بود.


وظایف ناظرمعمارو سازه در اجرای وال پست

در اجرای وال پست کنترلهای ابعادی وظیفه ناظر معمار می‌باشد و همینطور کنترل اجرای نبشی و وال پست در محل مناسب و بر اساس مقررات و نقشه‌های تایید شده بر عهده ناظر معماراست و کنترل چگونکی اتصالات وال پستها و نبشی‌ها وظیفه ناظر سازه است. اگر تخلف صورت بگیرد ، هر یک از ناظران می‌تواند تخلف موجود مربوط به خود را در قالب گزارش سفت‌کاری یا یک گزارش تخلف، به مرجع صدور پروانه و سازمان استان ارائه نماید.

همچنین با توجه به حوادثی که در صورت عدم اجرای وال پست امکان دارد ایجاد شود توصیه می‌شود مهندسان ناظر درصورتی‌که مالک وال پست و نبشی کشی را انجام نداد، برگه پایان کار را مهر و امضا نکنند.