قالیشویی خوب برای فرش دستباف

فرش های دستباف ارزش زیادی دارند و برای همین باید در نگهداری از آنها کوشا باشیم.

شستن اصولی فرش های دستباف کار هر کسی نیست و در واقع یک کار تخصصی است.

برای همین باید فرش هایمان را به قالیشویی های معتبر بسپاریم تا آنها به صورت حرفه ای فرش هایمان را بشویند.

بک قالیشویی خوب باید به صورت اختصاصی دارای کارخانه قالی شویی باشد.

داشتن مجوز و عضو بودن در اتحادیه قالیشویی هم دیگر معیار های یک قالیشویی رمعتبر هستند.

قالیشویی سه سوت، یک

قالیشویی خوب برای فرش دستباف است.

این قالیشوی در کم ترین زمان ممکن و با کیفیت بالا، خدمات قالی شویی را انجام می دهد.