لیست مراکز احراز هویت سجام

تو دو ماه گذشته که ثبت نام برای بورس خیلی داغ شده یکی از مواردی که افراد قبل از ورود به بازار سرمایه باید انجام بدن ثبت نام برای احراز هویت سجام هست.

برای ثبت نام تو سامانه سجام باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنید یا به کارگزاری هایی که رسمی و معتبر هستند.

در هنگام مراجعه به مراکز احراز هویت سامانه سجام ( دفاتر پیشخوان و کارگزاری ها) خود شخص حتما باید حضور داشته باشد تا احراز هویت به صورت کامل انجام گیرد به جز افرادی که در زمان ثبت نام نماینده یا وکیلی معرفی کرده باشند.

با توجه به اینکه دفاتر پیشخوان دولت علاوه بر احراز هویت سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ، فرایند احراز هویت الکترونیک برعهده دارند، سهامداران در زمان مراجعه به دفاتر پیشخوان باید حتما بیان کنند که نیازمند احراز هویت برای سامانه سجام هستند و پس از انجام مراحل مورد نظر پیامکی مبنی بر سجامی شدن برای آنها ارسال می شود.

تو لینک زیر می تونید تمامی مراکز احراز هویت سجام در شهر تهران رو ببینید.

لیست تمامی مراکز احراز هویت سجام تهران