ویژگی های منصر بفرد خوابگاه

وقتی فرزند شما در دانشگاه به غیر از شهر که در آن ساکن است قبول می شود یا برای کار مجبور به کوچ از شهر و دیار خود می شود دغدغه جدید به دغدغه شما در مورد فرزندتان شروع می شود . که جای که در ان ساکن می شود چطور جایی است آیا مناسب با روحیات فرزند شما است یا خیر و آیا هم اتاقی های او باب می باشد و باعث منحرف شدن ایشان نشود و مسایل بسیار مهم دیگر که بسیار ضروری و حیاتی است برای فرزند شما حال چه پسر باشد و چه دختر باشد .

اگر فرزند شما برای مسئله کار مجبور به سفر به شهرهای بزرگ است شما مجبور هستید از خوابگاه های خود گردان استفاده کنید ولی اگر فرزند شما دانشگاه قبول شده باشد هم میتوانید از خوابگاه های مخصوص دانشگاه استفاده کنید و هم از خوابگاه های خود گردان که هر کدام از آنها مزایا و معایب خود را دارا می باشند .

خوابگاه ها و پانسیون های خود گردان خوابگاه های می باشد که به صورت انتفاعی اداره می شود یعنی شهریه دارد که نسبت به محل خوابگاه و تعداد افراد در اتاق ها و امکانات خوابگاه مشخص می شود که نسبت به خوابگاه مربوط به دانشگاه ها هزینه بیشتری دارد که اگر آگاهانه انتخاب شود و امکانات پرداخت شهریه را داشته باشید و هم اتاقی های خوبی داشته باشد جای نسبتا راحتی برای زندگی می باشد . خوابگاه های وابسته به دانشگاه دارای شهریه های خاص خود هستند که نسبت به مقطع و آزاد و سراسری بودن کمی متغیر می باشد ولی دارای مشکلات خاص خود می باشد دوربین های فراوان شلوغی بیش از حد اتاق ها کمبود سرویس های بهداشتی و........ که در این گزارش خبر گذاری دانشجو به طور کامل توضیح داده شده است . که اشاره به همه آن در حوصله مقاله نمی باشد .

زندگی در خوابگاه مزیت های خاص خود را دارد که در زیر کمی از آنها را توضیح می دهیم

به دست آوردن توانایی های مورد نیاز برای ساختن یک زندگی بهتر نیازمند تجربه محیط های متفاوت است . محیط های که بتواند فرد را در نعرض چالش های گوناگون قرار دهد . اما در جوامعی مانند جامعه ما که بیشتر فرزندان وابسته به خانواده هستند و در عمل کمتر قدرت تصمیم گیری برای انتخاب محل زندگی خود را در دست دارند ، انتخاب محل تحصیل و محل کار در شهری دور از خانه و خانواده می تواند شرایط را برای تجذبه زندگی مستقل و همچنین برخورد با افرادی از قشرهای مختلف با زبان ، فرهنگ و آداب و معاشرت های متفاوت را برای دانشجویان و کارمندان فراهم کنند . اگر چه در برخی موارد ممکن است اختلاف نظر باشد .

به طوری که برخی معتقدند که شرایط زندگی در خوابگاه ها می تواند برای بسیاری از ساکنین بسیار تنش زا باشد . اما دانشجویان و دیگر خوابگاه های دانشجویی کارمندی دخترانه و پسرانه که زندگ در خوابگاه های خود گردان و سراسری را تجربه کرده اند ، می دانند که بحث های دسته جمعی در خوابگاه و معاشرت های مداوک به خوبی می تواند موجب پذیرش تفاوت های یکدیگر و همکاری در بین ساکنین برای کاهش فاصله های طبقاتی ، فرهنگی ، اجتماعی و .... در بین ساکنین شود . تجربه این شرایط به طور قابل توجهی باعث رشد همه جانبه دانشجوان فارغ التحصیل می شوند و زمان ترک خوابگاه فرا می رسد ف ساکنین خوابگاه با طیف وسیعی از توانایی ضروری برای کسب موفقیت بیشتر در جامعه خارج از دانشگاه و خوابگاه آماده می شوند