راهنمایی مختصر در مورد خرید و فروش مواد شیمیایی

امروزه شرکت های بسیاری در زمینه خرید و فروش مواد شیمیایی فعالیت می کنند. اما ایا همه آنها برای خرید معتبر هستند؟

در پاسخ باید بگوییم خیر.

بازار مواد شیمیایی نیز مانند هر بازار دیگری می تواند مورد سو استفاده افراد قرار گیرد و جنسهایی تقلبی و یا تاریخ گذشته را بفروشند در ادامه به چند نکته اساسی که در هنگام خرید باید به آنها توجه اشاره می کنیم:

اعتبار شرکت و یا سایت را بسنجید

حتما آنالیز محصول را از فروشنده بخواهید

به بسته بندی دقت نمایید

اگر در حجم بالا خرید می کنید و یا برای کارهای تحقیقاتی حساس از آن ماده شیمیایی بهره می برید، خودتان نیز آنالیز انجام دهید و آن را تطبیق دهید.

به برند تولید کننده دقت نمایید.

منبع: https://www.mbkchemical.com/points-about-buying-chemicals/