مهاجرت به کشور آلمان

مهاجرت و اقامت در آلمان از طریق تحصیل

یکی از روش های مهاجرت و اقامت آلمان از طریق تحصیل می باشد. این کشور رتبه دوم جهان را در پذیرش دانشجویان خارجی دارد. بیشتر دانشجویانی که از طریق تحصیل می خواهند مهاجرت کنند، مقصد خود را کشور آلمان بر می گزینند؛ چرا که تحصیل در این کشور رایگان است و فقط سالانه یک هزینه ناچیز 300 یورویی دارد. آلمان سالانه میزبان دانشجویان زیادی از سراسر جهان است که برای تحصیل و ادامه تحصیل به این کشور مهاجرت کرده اند.

مهاجرت و اقامت در آلمان از طریق کار

مهاجرت و اخذ اقامت آلمان، از طریق اخذ ویزای کار است. آلمان کشوری است که از لحاظ صنعتی بسیار پیشرفته می باشد، به همین دلیل سالانه به نیروی کار متخصص و ماهر نیاز دارد. مهاجرت کاری به آلمان به دو صورت امکان پذیر است که در کشور ایران روش دوم، مرسوم تر از روش اول می باشد. دو روش مهاجرت به کشور آلمان عبارت است از:

اخذ ویزا آلمان از طریق پیشنهاد کاری (Job offer): پیشنهاد کاری یا ارسال دعوتنامه کاری از کارفرمای آلمانی، این فرصت را به شما می دهد که بتوانید ویزا آلمان را اخذ نمایید. البته این مورد شامل شرایطی می شود که در مقاله مهاجرت از طریق کار به آلمان به طور کامل بیان شده است.

اخذ ویزای جستجو کار آلمان (Job Seeker): این نوع ویزا به صورتی است که به شما این فرصت را می دهد که در مدت زمان 6 ماه در کشور آلمان کار پیدا کنید؛ اما اگر شما پس از 6 ماه کاری پیدا نکرده باشید باید به کشور خود بازگردید.

منبع: مشکلات مهاجرت به آلمان