چرذا به موفقیت نمیرسیم؟

کی از مهم ترین عاملی که تاثیر مستقیم بر موفقیت ما دارد، خودمان هستیم. تا به حال شده با خودتان گفتگو داشته باشید؟ مثلا در دل تان با خود صحبت کنید؟ قطعا یک بار برای همه ما پیش آمده که برای کار هایی که نمی توانیم انجام دهیم و یا می توانیم انجام دهیم، صدایی در درونمان می گوید که می توانی یا نمی توانی. البته این صدای درون در اکثر مواقع منفی گراست و بیشتر می گوید که نمی توانید. این گفتگو درونی یکی از اصلی ترین موانع موفقیت ما به حساب می آید؛ اما باید بگویم که این فقط یکی از موانع بر سر راه ماست و باقی موانع را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

ترس

یکی از دشمنان اصلی موفقیت، ترس است. هنگامی که ترس تمام وجود شما را فرا می گیرد، باعث می شود در اطراف شما چارچوبی به وجود آید که نمی توانید از آن چارچوب بیرون بیایید. اگر شما نتوانید این محدودیت را از بین ببرید و با آن روبرو شوید، قطعا به موفقیت نمی رسید. با ترس های خود روبرو شوید و خود را به چالش بکشید. این چالش ها باعث می شود شما شجاع تر شوید و در مواجهه با مشکلات بهتر بتوانید خود را مدیریت کنید.

شما می توانید با افزایش اعتماد به نفس تان به راحتی ترس های درونی خود را نابود کنید. اعتماد به نفس به شما این باور را می دهد که می توانید به هر روشی که شده مشکلات را حل کنید و به راه خود ادامه دهید. ترس می تواند بین موفقیت و شما فاصله ایجاد کند. ترس از شکست باعث می شود شما قدرت ریسک کردن را نداشته باشید و شاید بهترین فرصت های زندگی تان را از دست بدهید. هیچ فرد موفقی، بدون شکست به موفقیت نرسیده است پس می توان گفت که شکست چاشنی موفقیت است و ترسی ندارد.

عدم تمرکز

یکی دیگر از موانعی که بر سر راه موفقیت ممکن است با آن مواجه شویم، عدم تمرکز بر روی اهدافمان است. در دنیایی که زندگی می کنیم، چیز های زیادی برای پرت کردن حواسمان وجود دارد. پرت شدن حواس از هدف های اصلی موجب می شود که تمام تلاش مان هدر برود و از هدفمان عقب بمانیم. به عنوان مثال به جای اینکه تمرکزمان را بر روی پروژه ای که می تواند آینده مان را بسازد بگذاریم، از پروژه ای به پروژه دیگر می پریم و در هیچکدام موفق نمی شویم. پریدن از شاخه ای به شاخه دیگر کار آسانی است؛ اما نتیجه خوبی ندارد.

منبع: موانع موفقیت چیست؟