کمبود اعتماد به نفس چه نشانه هایی داره؟

افرادی که از کمبود این ویژگی رنج می برند، در بحث هایی که پیش می آید سریعا عقب نشینی می کنند و بیهوده با دیگران موافقت می کنند.

افرادی که کمبود خودباوری دارند در مباحثی که پیش می آید قدرت متقاعد کردن دیگران را ندارند و سریع نظر آنها را می پذیرند و بحث را ادامه نمی دهند. همان طور که می دانید، نظر هر شخص از افکار و میزان سوادش شکل می گیرد و هنگامی که نتواند از نظر و عقایدش دفاع کند به خود بی احترامی کرده است. پس در کمال آرامش نظر خود را بیان کنید و بدانید که این حق شماست. این را بدانید هنگامی که حق با شماست، هرگز نباید ساکت بنشینید بلکه با سخنان منطقی و علمی باید طرف مقابلتان را قانع کرده و از حق خود دفاع نمایید.

عدم انتقاد پذیری

اگر اطرافیانتان درباره موضوعی از شما اتقاد کردند و شما خوشتان نیامد، آنها را از خود نرنجانید. مسئله ما در این مورد انتقاد سازنده و درست است نه توهین! انتقادپذیری را در خود تقویت کنید و مدت زمانی را برای فکر کردن به آن اختصاص دهید. شاید آن انتقاد باعث بهتر شدن شخصیت شما شود و عیب هایتان را کم کند. افرادی که کمبود اعتماد به نفس دارند با شنیدن انتقاد ها می شکنند و بسیار آزرده خاطر می شوند و یا برخی نیز بسیار عصبانی شده و باعث ناراحتی اطرافیانشان می شوند.

این افراد به داشتن مشغله زیاد تظاهر می کنند

این افراد خودشان را در نگاه سایرین بسیار پر مشغله و پر کار نشان داده تا مبادا کسی سراغشان را بگیرد و با آنها در ارتباط داشته باشد. به بهانه های مختلف از ارتباط با دیگران خودداری کرده و تنهایی را ترجیح می دهند؛ چرا که تصور می کنند به حد کافی خوب نیستند.

منبع: کمبود اعتماد به نفس