مهاجرت به کشور پیشرفته روسیه

مهاجرت به روسیه از طریق کار

یکی از روش هایی که متقاضیان می توانند به کشور روسیه مهاجرت کنند، از طریق کار است. کشور روسیه همانند آلمان برای جستجوی کار ویزایی ندارد؛ به همین علت متقاضیان باید دارای دعوت نامه کاری از کارفرمای روسیه ای باشند. دریافت دعوت نامه از کارفرمای روسیه ای به همین سادگی ها هم نیست. متقاضیان باید جهت پیدا کردن کار، به سایت های کاریابی در روسیه و یا موسسات کاریابی در این کشور بروند و رزومه خود را برای کارفرمایان ارسال نمایند.

در صورتی که رزومه ارسال شده توسط کارفرما تایید شود، وی باید اقدامات لازم را جهت ارسال دعوت نامه کاری انجام دهد. پس از ارسال پیشنهاد شغلی، متقاضی باید نسبت به اخذ ویزای کاری اقدامات لازم را انجام دهد. لازم به ذکر است که بگوییم، افرادی که قصد مهاجرت کاری به روسیه را دارند، باید شرایط اقتصادی و نرخ بیکاری این کشور را نیز در نظر داشته باشند. نرخ بیکاری در هر کشور، نشان دهنده وجود فرصت های شغلی در آن کشور است. هر چه این نرخ عدد پایین تری باشد، فرصت های شغلی بیشتری در آن کشور وجود دارد و هرچه این نرخ بالا باشد یعنی فرصت های شغلی کمتری در آن کشور موجود است.

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در روسیه

یکی دیگر از راه هایی که می توان به صورت قانونی به کشور روسیه مهاجرت کرد، سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری در کشور روسیه روش های گوناگونی دارد مانند خرید ملک، خرید سهام، خرید اوراق قرضه دولتی، کارآفرینی و... . متقاضیان می توانند با توجه به شرایطی که دارا هستند یکی از این روش ها را برای مهاجرت به روسیه انتخاب نمانید. البته لازم به ذکر است که بگوییم، تمامی این روش ها نمی تواند منجر به اخذ اقامت این کشور شود. متقاضیان می توانند با سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت های روسی که در زمینه های تجاری فعالیت دارند، اقامت این کشور را اخذ نمایند. البته این روش نیز شرایط خاص خود را داراست که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

منبع: مهاجرت به روسیه