بیوفیلتر

بیوفیلتر چیست؟

با توجه به کمبود آب در جهان و همچنین مصرف زیاد آب در مشاغل صنعتی و غیر صنعتی ، صاحبان صنایع به این فکر افتادند که ، برای جلوگیری از هدر رفت آب های استفاده شده و برای باز گرداندن و استفاده دوباره از پساب های تولیدی ، به استفاده از انواع روش های تصفیه پساب به وسیله بیوفیلتر پرداختند ؛ بیوفیلتر راکتورهایی هستند که با در اختیار داشتن بسترهایی که روی آنها میکرو ارگانیسم ها رشد می کنند ، فرآیند تصفیه را به خوبی انجام می دهند . از طرفی با توجه به تعهدات شرکت ها در خصوص حفظ محیط زیست ، استفاده از بیوفیلتر بهترین راه برای اجرای این تعهد است ، زیرا بیوفیلتر با محیط زیست سازگاری دارد و در فناوری های بازچرخانی ، کمترین میزان آسیب محیط زیستی را به همراه دارد ؛ در فرآیند بیوفیلتر ، آلاینده های موجود در پساب ، با عبور از روی بستر ، جذب میکروارگانیسم ها و بیوفیلم روی بستر شده و تجزیه بیولوژیکی می شود .

وجود مواد آلی و مضر در فاضلاب های صنعتی و بهداشتی و خطر ورود آنها به طبیعت و آبهای زیر زمینی و همچنین کمبود آب و مشکل خشکسالی، از جمله موارد مهمی هستند که باعث شده اند، تصفیه آب و فاضلاب اهمیت بسیار زیادی پیدا کند. استفاده از تجهیزات مختلف برای تصفیه فیزیکی و شیمیایی در بسیاری از مواقع برای این منظور کافی نبوده و فرآیندهای بیولوژیکی برای این منظور به کار می روند. بیوفیلترها یکی از کاربردی ترین تجهیزات یا بسترها برای حذف مواد آلاینده موجود در پساب به کمک میکروارگانیسم ها می باشد که با فراهم کردن بستر مناسب، از ورود این آلاینده ها به گام های بعدی تصفیه فاضلاب جلوگیری می کند .

بستر در نظر گرفته شده برای راه اندازی بیوفیلتر می تواند مواد کاملا طبیعی از قبیل چوب، سنگ و در برخی از مواقع پلاستیک باشد که وجود آنها در آب تمام آنچه باکتری ها و میکروارگانیسم ها برای رشد نیاز دارند را فراهم می کنند. باکتریها و سایر میکروارگانیسم ها قادر به مصرف مواد آلی موجود در فاضلاب هستند و از این طریق گام موثری در تصفیه پساب ها برداشته خواهد شد. با عبور فاضلاب از بستر بیوفیلتر، مواد آلاینده و معلق در آنها به این بستر چسبیده میشوند و فاضلاب با کیفیت بالا از آن عبور خواهد نمود .