بختک چیست و چرا رخ می دهد؟


حتما شما نیز برای یک بار همچین تجربه ای رو داشتید،از خواب بیدار می‌شوید اما نمی‌توانید از جای خود برخیزید. چشمان شما در زیر پلک‌های لرزان و سنگینتان به اطراف می‌گردند اما امکان حرکت دادن سایر اعضای بدنتان وجود ندارد. نوعی جسم سنگین را روی قفسه سینه خود حس می‌کنید که گویی گلویتان را فشار می‌دهد و راه تنفس را بر شما بسته است.

چرا نمی توانید در هنگام رخ دادن بختک حرکت کنید

خواب سه یا چهار مرحله در وضعیت غیر از REM (حرکت سریع چشم) و یک مرحله در این وضعیت دارد. انسان در تمامی این مراحل می‌تواند خواب ببیند؛ با این حال زمانی که چشم‌ها حرکت سریع را تجربه می‌کنند خواب‌ عمیق‌تر بوده و شکلی شبیه به واقعیت دارد.

در این بازه زمانی، مغز نیز فعال می‌ماند. شرایط انسان در چنین وضعیتی شبیه به طول روز است. در زمان حرکت سریع چشمان، انسان به این خاطر دچار ناتوانی حرکتی می شود که نمی خواهد از رویاهایش خارج شود و از این پدیده تحت عنوان بی‌حالی REM یاد می‌شود.

بسیاری از افرادی که در این وضعیت از خواب بیدار می‌شوند صرفا چشمان خود را گشوده و به سرعت شروع به حرکت می‌کنند. اما آنها که فلج در خواب را تجربه می کنند ،در واقع نوعی «اختلال در ساعت مولکولی» را پشت سر می‌گذراند.

بر اساس مطالعه‌ای که توسط پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیای سن دیگو انجام گرفت و نتایج آن در مجله فرضیات پزشکی به چاپ رسید، در این زمان اعصاب جداره‌ای نورون‌های موجود در مغز را تحت نظر گرفته و به پاها فرمان حرکت می‌دهند و چون نمی‌توانند حرکت کنند مغز در مورد حرکت مورد نظر دچار توهم می‌شود.

«این شبه سایه‌وار» می تواند در نتیجه نوعی بیش‌فعالی در آمیگدال باشد. آمیگدال در واقع بخشی از مغز است که حس ترس را ایجاد می‌کند.