شما کدوم یکی واستون جذابه؟


مرگ؟ زندگی؟ جهانی دیگر؟ حیات فرازمینی؟ زندگی جاودانه؟ خدا کجاست؟ چرا جهان آغاز شد....

هزاران سوال بدون جواب در ذهن داریم، هیچکدام پاسخی ندارد ، هرچه بیشتر به دنبال جواب می گردیم پیدا نمی کنیم. شاید اشتباه میگردیم، شاید هنوز هم قدرت پاسخ دادن نداریم.

هر چه هست سخت تر از چیزی است که به این زودی ها بفهمیم. گاهی اوقات همین که به آن فکر میکنیم، به اندازه کافی گیجمان می کند، په برسد به این که به دنبال پاسخ آن نیز باشیم.

ما ، انسان ها ، به نسبت گذر زمان در کیهان ، تنها به اندازه یک چشم بر هم زدن است که توانستیم بیندیشیم و با یکدیگر حرف بزنیم، توانستیم به این فکر کنیم که از کجا آمدیم؟ اصلا چرا زمین؟ چرا در این جهان پهناور، در منظومه شمسی و در کهکشان راه شیری هستیم؟

چرا مثلا در اندرومدا متولد نشدیم؟ شاید آنجا هم موجوداتی باشند که همین الان به این مساله فکر می کنند. اصلا همین الان یعنی چی؟ زمان از کجا ساخته شد؟ آغاز کجاست؟

جواب ها سخت و چالش برانگیز است و ابزار و علم بسیار آهسته و کند پیشرفت می کنند ، شاید تا سال 2045 بتوانیم به زندگی جاودانه دست پیدا کنیم ، تا 2070 به سیاره مجاور سفر کرده و رفت و آمد تا آنجا برایمان عادی شود، تا 2100 ( که شاید زنده نباشیم ) بتوانیم بفهمیم موجودات هوشمند دیگری نیز در این کیهان زندگی می کنند ، اما زمان برای ما بسیار کند پیش می رود ، اگر نسل های آینده بتوانند به زندگی در زمین و مریخ ادامه دهند ، به پاسخ تمام سوالات می رسند هرچند باز هم هر چقدر پیشرفته شویم ، یک مساله باقی می ماند: