خریدزمین،ویلا،وباغ کردان

کردان در غرب کرج و منطقه البرز قرار دارد. موقعیت جغرافیایی مناسب، جاذبه‌های طبیعی و گردشگری و نزدیکی به اتوبان تهران-قزوین ازجمله عواملی است که کردان را به یکی از محبوب‌ترین مناطق برای خرید باغ ویلا تبدیل کرده است.