مرسده کریمی

مرسده کریمی

یه مهندس کامپیوتر که عاشق فیلم،نویسندگی و سفر رفتنه!