قیمت درب اتوماتیک شیشه ای


قیمت درب اتوماتیک شیشه ای
قیمت درب اتوماتیک شیشه ای

روش قیمت دهی درب اتوماتیک شیشه ای مستقیما به نوع درب انتخاب شده از بعد نوع اپراتور و برند آن ارتباط داشته و پس از انتخاب آن با بررسی ابعاد متراژ و تعداد شیشه و فریم و رنگ آنها هزینه های نصب و حمل کالا مشخص میشود و در نهایت با مجموع قیمت موارد گفته شده یک پیش فاکتور حاوی کلیه متریال و خدمات با دکر کامل مشخصات فنی و اطلاعات برای مشتری ارسال می شود. لذا اعلام قیمت حدودی و یا کلی گویی در قیمت درب اتوماتیک روش منسوخ و با ضریب خطای بالایی است.