رقص آسما-کسمه

رقص آسما-کسمه رقص ملی آذربایجاناست و  یکی از قدیمی‌ترین و معمول‌ترین رقص‌های مربوط به عروسی است. به این علت این رقص این گونه نام‌گذاری شده که تحت صداهای موسیقی عروس را به خانه داماد می‌آورند و خانم‌هایی که عروس را مشایعت می‌کنند پشت سر او می‌رقصند. شیوه رقص آرام است و تا حدی به صورت مبالغه‌آمیز متناوب است.


در حال حاضر در شهرهای اردوباد، جلفا، بابک، سرور، سدرک و کنگرلی جمهوری خودمختار نخجوان و همچنین در شهر نخجوان در مراسمات شادی و عروسی اجرا می‌شود.


شیوه رقص آرام است و تا حدی به صورت مبالغه‌آمیز متناوب است.


در حال حاضر در شهرهای اردوباد، جلفا، بابک، سرور، سدرک و کنگرلی جمهوری خودمختار نخجوان و همچنین در شهر نخجوان در مراسمات شادی و عروسی اجرا می‌شود.


با ثبت نام در دوره های گروه هنری اوتلار، یادگیری و آموزش رقص ترکی و انواع آموزش رقص آذربایجانی را همراه با اساتید حرفه ای یادبگیرید.