نصب سیپ فون

نحوه نصب سیپ فون یالینک سری T2 و T4

این راهنما نحوه نصب سیپ فون یالینک سری T2 و T4 را برای اتصال به سرویس VoIP تک کاربر و بر روی سرور ویپ و راه اندازی تلفن ویپ توضیح می دهد. این دستورالعمل ها برای موارد زیر اعمال می شود: Yealink T19P (شامل Yealink T19P E2)، Yealink T20P ،Yealink T21P (شامل Yealink T21P E2)، Yealink T22P ،Yealink T23G .Yealink T26P ،Yealink T27P ،Yealink T27G ،Yealink T28P ،Yealink T29G ،Yealink T40P ،Yealink T41P ،Yealink T42G ،Yealink T46G ،Yealink T48

این دستورالعمل ها برای گوشی های T18P، T3 و T4 یالینک نیز اعمال می شود. برای یالینک T18P باید ابتدا با دنبال کردن این دستورالعمل ها آدرس IP را به دست آورید زیرا صفحه نمایش وجود ندارد.

پیکربندی گوشی یالینک

برای نصب سیپ فون خود بعد از تهیه ی گوشی یالینک می توانید مراحل زیر را به ترتیب انجام داده و گوشی ویپ خود را راه اندازی نمایید با ما همراه باشید.

برای مشاهده ی ادامه ی توضیحات روی نصب سیپ فون کلیک نمایید.