روش تحقیق در مدیریت

روشهای تحقیق در مدیریت ، راهنمای کاملی برای طراحی و انجام تحقیقات در رشته های مرتبط با مدیریت مانند رفتار سازمانی ، مدیریت منابع انسانی ، روابط صنعتی و زمینه عمومی مدیریت است. به طور خاص ، متن با ارائه مروری بر روند تحقیق شروع می شود و در فصل های بعدی انواع عمده طراحی مورد استفاده در پژوهش های مدیریت (مطالعات میدانی همبستگی ، طرح های تجربی و شبه آزمایشی ، مطالعات موردی ، تجزیه و تحلیل تاریخی و تحقیقات عملی) توضیح داده می شود. همچنین فصلهایی وجود دارد که روش های جمع آوری داده ها (مصاحبه ، پرسشنامه ، مستندات و مشاهده) را که معمولاً توسط محققان مدیریت بکار گرفته می شود ، توصیف می کند.


روش تحقیق در مدیریت
روش تحقیق در مدیریت

پاورپوینت دانلود مقاله در مورد روش تحقیق در مدیریت

ارزشیابی:

امتحان میان ترم: ۵ نمره

کار عملی: ۵ نمره

امتحان پایان ترم: ۱۰ نمره

محتوای آموزشی:

مطالب کلاسی

کتب

مقالات علمی

بازدید علمی از مراکز پژوهشی و کتابخانه

منابع و ماخذ اصلی درسی:

ردیف

عنوان

نام نویسنده

یا نویسندگان

نام مترجم

یا مترجمان

انتشارات

۱

مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی

محمدرضا حافظ نیا

سمت

رئوس مطالب اصلی و عمده:

مقدمه ای بر مفاهیم پایه و عملیاتی

انتخاب، تعریف و بیان مسأله تحقیق

تدوین فرضیه

روش های تحقیق

جامعه آماری، نمونه و نمونه گیری

روش های جمع آوری اطلاعات

تجزیه و تحلیل اطلاعات

نتیجه گیری و ارایه پیشنهادها

روش تدوین و نگارش گزارش نهایی

فصل اول: روش تحقیق در مدیریت

مقدمه ای بر مفاهیم پایه و عملیاتی

از چه راه هایی می توان به شناخت دست یافت ؟

شناخت

فلاسفه و دانشمندان برای آگاهی از حقایق واقعیت های جهان هستی وکشف حقیقت پدیده ها به منابع و مبانی مختلفی متوسل شده اند.

این منابع عبارتند از:

عقل

تجربه

قلب و دل

وحی

راه های شناخت و کسب دانش

تجربه Experience

استناد به مقام صلاحیت دار Outhority

منطق Logic

روش علمی Scientific Method

۱ـ تجربه

ابتدایی ترین و در عین حال فراگیرترین روش کسب اطلاعات است.

در این روش اطلاعات بی‌واسطه و به طور مستقیم توسط فرد استفاده کننده از اطلاعات حاصل می‌شود.

üتجارب شخصی عمدتاً برخواسته از دانش حسی است.

محدودیت های تجربه

دانش حسی به واسطه خطای احساس غیرقابل اطمینان و ناقص است .

محدودیت در تجربه ـ همه امور را نمی‌توان تجربه کرد .

تجربه شدیداً تحت تأثیر ذهنیت افراد است .

۲ـ استناد به مقام صلاحیت‌دار

رجوع به کارشناسان ، متخصصان و مراکز ذیصلاح در زمینه‌های موردنظر

پذیرش قول و فعل مقامات ذیصلاح به عنوان واقعیتهای قابل استناد

محدودیت های استناد به مقام صلاحیت‌دار

نحوه کسب دانش و اطلاعات از سوی مقامات صلاحیت‌دار « آیا آنان دچار اشتباه نمی‌شوند» ؟

اختلاف نظر صاحبنظران در امر واحد

۳ـ منطق

اگر به کمک عقل , دانش حسی توسعه داده شود دانش قابل اعتمادتری حاصل می‌شود .

منطق از دو طریق برای رسیدن به شناخت به انسان کمک می‌کند :

الف) روش قیاسی deductive method

ب) روش استقرایی inductive method

الف) روش قیاسی

قیاس در لغت به معنای سنجش ، اندازه گیری و تخمین است .

استدلال قیاسی نتیجه گیری با دلایل کافی از کل به جزء است یا رسیدن مدلل از قوانین کلی و عمومی به موارد جزئی و خاص را گویند .

شاید اولین حرکت قابل ملاحظه در پیدایش رویکرد منظم و سیستماتیک برای کشف واقعیات باشد .

از کنار هم گذاشتن واقعیات پذیرفته شده و استنتاج یک نتیجه از آن , حاصل می شود .

اجزاء‌ قیاس

مقدمه کبری انسانی فانی است .

مقدمه صغری علی انسان است .

نتیجه علی فانی است .

محدودیتهای قیاس

نتیجه قیاسی منطقی به هیچ وجه از محدوده مقدمات فراتر نمی‌رود .

صحت نتیجه مستقیماً به صحت مقدمات بستگی دارد. اطمینان از صحت مقدمات از اهمیت خاصی برخوردار است .

چون نتیجه فرآیند تحقیق علمی تولید و کشف دانش جدید است ، پس این فرآیند نمی‌تواند صرفاً بر پایه استدلال قیاسی بنا شود .

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود و دریافت فایل