روش تحقیق کیفی

سایت دانلود مقاله و تحقیق دانشجویی در این مطلب قرار است یک نمونه تحقیق در مورد روش تحقیق کیفی که با فرمت پاورپوینت جمع آوری شده است قرار دهیم . این تحقیق مناسب دانشجویان عزیز می باشد.این نمونه پاورپوینت در ۴۵ اسلاید قرار داده شده است . شما می توانید از این تحقیق نهایت استفاده رو ببرید این تحقیق از چندین منبع جمع آوری شده است و مناسب برای شما کاربران عزیز میباشد. در این مقاله ، ما نحوه یادگیری در تحقیق کیفی را به شما کاربران می آموزیم. 


روش تحقیق کیفی
روش تحقیق کیفی

پاورپوینت دانلود روش تحقیق کیفی | روش نگارش گزارش تحقیق


 این پاورپوینت درباره روش تحقیق کیفی ‌‌ که در ۴۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است بطور نمونه در قسمت زیر  برای شما  قرار خواهیم داد.وبرای دانلود کامل این پاورپوینت لینک دانلود را در قسمت زیر برای شما قرار خواهیم داد. 


ساختار کلی ارائه

مقدمه

مفهوم تحقیق و روش تحقیق

انواع تحقیق

الگوی چرخه تحقیق

گزارش نویسی تحقیق

مقدمه

مفهوم تحقیق

روش تحقیق

داده , اطلاعات , دانش

دید سیستمی

سیستم تحقیق و نگاه سیستمی

 تسری دادن نگاه سیستمی به تمام عرصه های تصمیم گیری در حیطه های مختلف اعم از زندگی شخصی, اجتماعی, مدیریت، آکادمیک و ...

دو نمونه

IT  Master Plan

تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی


تقسیم بندی

تحقیق بنیادی و کاربردی (ماهیت)

تفاوت زمینه ای

تفاوت در هدفها

روش تحقیق کمی و کیفی

هدف تحقیق : پیش بینی یا ....؟

تعریف شدن تحقیق از جانب چه کسی؟

تحقیق بنیادی و کاربردی

تفاوت زمینه ای

کاربردی

بنیادی

مجموعه های صنعتی, سازمانها

محیط های علمی و دانشگاهی

کارفرما محرک است

خودجوش است

از طریق قرارداد

از طریق دریافت وام مالی

چندرشته ای یک رشته ای

 محدودیت زمانی زیاد

محدودیت زمانی کم

 روش تحقیق کمی و کیفی

پرسشهای پژوهش:چقدر؟ چه میزان؟

پرسشهای پژوهش: چرا؟ چگونه؟

آزمون تئوری

توسعه تئوری

متغیرهای قابل اندازه گیری

متغیرهای تفسیرپذیر

اهمیت تحقیق و پژوهش

پژوهش به منزله استخوان بندی برنامه های توسعه جوامع بشری به شمار می آید

میزان توجه دولت ها به این امر و بودجه ای که به آن اختصاص داده می شود از شاخص های اصلی توسعه به شمار می آید

طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور

ارتباط پژوهش با دستگاههای اجرائی

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود و دریافت فایل روش تحقیق کیفی