اشنایی جزئی با شغل دندان پزشکی

برای اینکه بوتنید بهتر این شغل را در ک کنید می خوایهم شما را به بطن ماجرا ببرم و بگویم چطور میتوانید با مواد ی که زیر دستتان است کار کنید؟ فرض کنید که مریضی برای پر کردندندان های پوسیده اش به شما سر زده است. و باید از موادی به نام آمالگام که به عنوان پر کننده از ان در دندان پزشکی استفاده یم شود استفاده کنید. در ادامه طرز استفاده از این مواد از آمالگام یا آمالکپ سپهر راهنمای بهتری برای شما خواهد بود!

دستور العمل :

کپسول سپهر شبیه کپسول SDI است و فشار سر پودر و جیوه را با هم مخلوط می کند و از عملکرد صحیح آنها مطمئن هستید. زمان، فرکانس و سرعت تجهیزات برای استفاده از این محصول بسیار مهم است زیرا به سرعت گیر می کند و مخلوط با گذشت زمان سفت می شود. برای یافتن زمان مطلوب و ایده آل توصیه می شود با زمان کم (7 ثانیه) شروع کنید.