دوربین ثبت وقایع

تصور کنید یک کار اداری دارید و ماشین خود را پارک میکنید و بعد از انجام کارتان به سمت ماشین خود برمیگردید ناگهان می‌بینید که اتفاقی برای خودرو شما افتاده و شما خبر ندارید که چه اتفاقی افتاده است اما اگر یک دوربین ثبت وقایع در خودرو خود داشتید می‌توانستید مقصر را پیدا کنید و از آن خسارت دریافت کنید . البته کار دوربین ثبت وقایع تنها همین نیست شما میتوانید بهترین روز های زندگی خود را ثبت کنید یا آن را در مکان های اداری قرار دهید و تمام وقایع را ثبت کنید در کل دوربین ثبت وقایع یکی از کارامد ترین دوربین ها است