دوربین سیم کارت خور

دوربین مدار بسه سیم کارتخور تا صبح برایتان حرف دارم اما می خواهم سریع و کوتاه از این دوربین سیمکارت خور تعریف کنم. البته ایم این دوربین مدار سته تا حدی آنچه می خواهم بگویم را لو می دهد اما بگذارید این موضوع را موشکافی کنم تا برایتا ن واضح تر شود. دوربین سیم کارت خور دوربین مدار بسته ای است که با یک سیم کارت می تواند به صورت مستقل عملکرد یک دوربین مدار بسته را داشته باشد. با خرید یک بسته اینترنت می توان تصاویر را بر بستر اینترنت انتقال داد تا از هر سیم یا وای فای بی نیاز شوید. اما همین تنها دلیل خرید دوربین سیم کارت خور بلکه حرف ها دارم برایتان برای گفتن اما بریا امروز تا همین جا بسنده می کنم