قلب تپنده سیستم های امنیتی کجاست ؟

DVR شاید برایتان جالب باشد که یک سیستم امنیتی از کجا دستور می گیرد و به کجا وصل است ؟ مغز متفکر و قلب تپنده یک سیستم امنیتی دی وی ار آن است.یک دستگاهی است که در ساخت دوربین های مداربسته به عنوان یک دستگاه جانبی استفاده میشود.DVR بیشتر همراه با دوربین های مداربسته آنالوگ استفاده میشود. دوربین های مداربسته آنالوگ دوربین هایی هستند که با کابل و کابل کشی کار میکنند. بطوریکه دوربین مداربسته آنالوگ را با کابل به دستگاه DVR متصل میکنیم و با این اتصال میتوانیم تصاویر و داده های نظری را با کابل به دستگاه DVR انتقال دهیم و دستگاه DVR پس از دریافت، آنها را ذخیره میکند. دستگاه DVR شامل کانال های مختلف است مثلا پنج کاناله و ده کاناله و ... که عملکرد دستگاههای DVR بسته به تعداد کانال آن دارد. هرچه تعداد کانالها بیشتر باشد دستگاه DVR دوریین های بیشتری را ساپورت میکند. استفاده شده در دستگاههای DVR هارد دیسک های معمولی هستند و دستگاه DVR با توجه به تعداد کانالهایش میتواند از یک یا چندین دیسک هارد پشتیبانی کند. دستگاه DVR میتواند تصاویر دریافتی از دوربین های مداربسته را با استفاده از هارد دسک نصب شده روی دستگاه ضبط کند تا امکان بازدید مجدد تصاویر و فیلم های دریافتی از دربین مداربسته محقق گردد. ویژگی منحصر به فرد دوربین های DVR این است که با پر شدن ظرفیت هارد DVR داده های جدید را روی داده های پیشین که از قبل ذخیره شده اند بازنویسی کند.