قیمت دی وی آر

دی وی آر یک دستگاه است که به کمک آن می توانیم دوربین مدار بسته آنالوگ یا دوربین های مدار بسته آنالوگ را به آن وصل کنیم دی وی ار های مختلف کانال های مختلفی داند برای مثال به یک دی وی ار با 4 کانال می توانید چهار دوربین مداربسته را وصل کنید. دی وی ار هایی با 16 کانال تصاویر دوربین مدار بسته را به کمک کابل و سیم ها را به هارد دوربینمدار بسته متنقل می کند. هارد دوربین مداربسته ببه محض پر شدن دستور میگیرد که قدیمی ترین ویدئو های دوربین مدار بسته را پاک کند و ویدئو های جدید را جایگذین کند. این قابلت در دی وی ار به سم لوپ ریکوردینگ شناخته می شود قیمت دی وی ار های مختلف بر اساس الگوریتم فشرده سازی که دارند و همینطور تعداد کانال هایی که ساپورت می کند متغییر است. قیمت دی وی ار بر اساس الگوریتم هیا فشرده سازی تعیین می شود که از این الگوریتم ها جهت کم کردن حجم تصاویر به کار می رود.