کدام رنگ کامپوزیت بهتر است؟

انواع رنگ کامپوزیت دندان اولین مرجعی که دندان پزشک به آن مراجعه می‌کند؛ راهنمای سایه دندان‌ها است که رنگ دندان را به چهار دسته بندی A، B،C ، D تقسیم می کند که به ترتیب مربوط به رنگ دندان قهوه ای مایل به قرمز، قهوه ای مایل به زرد، خاکستری و خاکستری مایل به قرمز می شود. این چهار دسته سایه‌های استاندارد رنگ کامپوزیت دندان با درجه‌بندی شدت روشنی سایه‌ها توسط شماره‌های ۱، ۲، ۳، ۴ تفکیک می‌شوند که از میان این درجه بندی شماره ۱، روشن‌ترین سایه است. هر دسته‌بندی، طیفی از سایه های متفاوت را در نظر می گیرد که برای کامپوزیت ونیر های مختلف، تولید و به بازار عرضه شده است. به عنوان مثال رنگ رزین های کامپوزیت که در دسته بندی قهوه‌ای مایل به قرمز تولید شده‌اند؛ برای افرادی که طیف رنگ دندان آنها در دسته بندی خاکستری مایل به قرمز قرار دارد، مناسب نیست. این دسته بندی ها به دندانپزشک این امکان را میدهد تا بهترین رنگ کامپوزیت دندان را بین رنگ های موجود در یک دسته بندی، طبق سلیقه مشتری و منطبق با رنگ دندان های طبیعی او انتخاب کند.

متداول ترین سایه های رنگ استاندارد به کار رفته در رزین کامپوزیت در دسته بندی های زیر ارائه می‌شود: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, BW, XBW دندانپزشک چگونه بهترین رنگ کامپوزیت دندان را انتخاب می کند؟ دندانپزشک با توجه به فاکتورهای مختلفی مانند رنگ پوست، رنگ چشم، رنگ موها و حتی شخصیت، حرفه کاری و سلیقه مشتری بهترین سایه رنگ را در دسته بندی تعیین شده انتخاب می‌کند تا کامپوزیت دندان بیشترین سازگاری را با سایر دندانهای طبیعی داشته باشد. برای استفاده از راهنمای سایه های رنگ دندانپزشک ترکیبی از کامپوزیت رزین ها و رنگ های مختلف را کنار دندان های شما قرار می دهد تا بهترین رنگ کامپوزیت دندان را پیدا کند سپس شما می توانید در پایه های رنگ موجود در دسته بندی انتخاب شده توسط پزشک، جستجو کنید و به عنوان مثال روشن ترین و سفید ترین رنگ آن دسته بندی را به عنوان رنگ کامپوزیت ونیر خود انتخاب نمایید. دندانپزشک برای طبیعی تر و واقعی تر به نظر رسیدن رنگ کامپوزیت دندان از تکنیک لایه گذاری استفاده میکند. در حقیقت از یک رنگ پایه رزین کامپوزیت برای لایه میانی و از رنگ هایی که سفیدتر و درخشان تر هستند؛ در لبه‌های دندان‌ها استفاده می‌کند و این رزین ها را به صورت لایه لایه روی هم و روی دندان ها شکل می دهد تا رزین های کامپوزیت نیز مانند دندان طبیعی خود بیمار در ناحیه میانی و در اطراف لبه های دندان شفاف تر به نظر برسند. بنابراین رنگ انتخابی شما برای کامپوزیت دندان به عنوان رنگ پایه در نظر گرفته می شود و دندانپزشک با توجه به مهارت و تجربه ای که دارد؛ از سایه های رنگ مختلف برای ترکیب کردن آن با رنگ کامپوزیت دندان پایه استفاده کرده و ظاهری طبیعی تر به کامپوزیت دندان خواهد بخشید.

چگونه بهترین رنگ کامپوزیت دندان را بشناسیم و کدام را انتخاب کنیم؟ ارائه راهنمای کلی برای انتخاب بهترین سایه کامپوزیت دندان امکان پذیر نیست. بهترین رنگ کامپوزیت دندان باید با توجه به ظاهر هر فرد انتخاب شود تا تفاوت کمی بین رنگ دندان و پوست بیمار وجود داشته باشد تا طبیعی تر به نظر برسد. سایه های روشن و سفید ترکیب دندان بیشتر برای افراد مشهور و مشهور مناسب است. در حالی که رنگ های طبیعی تری برای افراد عادی انتخاب می شود و هر چه پوست تیره تر باشد، ترکیب رنگ دندان باید به سمت سایه های تیره تر باشد. برای مثال، بهتر است افرادی که پوست روشن دارند موهای بلوند نیز داشته باشند. از سایه های سفیدتر استفاده کنید تا ظاهر دندان هایش با رنگ مو و پوستش تضاد نداشته باشد. انتخاب رنگ A1 و A2 برای افرادی که پوست روشن و موهای تیره دارند. این رایج تر است. افراد عادی نباید مانند افراد مشهور سفیدترین سایه رنگ کامپوزیت دندان را انتخاب کنند. اگرچه هرکسی ترجیحی دارد. چهره آنها باید مانند بازیگران و افراد مشهور زیبا و جذاب به نظر برسد، اما افراد عادی باید در جامعه طبیعی تر ظاهر شوند. سفیدترین رنگ دندان کامپوزیت و همچنین فاکتور مشهور را انتخاب کنید. دندان های افراد عادی با پوست بیشتر سبز و استاندارد؛ بیش از حد مورد توجه قرار بگیرید و غیر طبیعی به نظر می رسید. همچنین افرادی که پوست تیره دارند باید سایه های کمی تیره تر را انتخاب کنند تا رنگ دندان هایشان تضاد خوبی با رنگ پوستشان نداشته باشد. معمولا رنگ A2 و A3 برای افراد با پوست معمولی. این انتخاب مناسب تری است. برای ایرانی ها رنگ متوسط کامپوزیت سارمکو یکی از بهترین انتخاب ها برای پوست های گندمی می باشد این رنگ کامپوزیت را در سایت رایکا دنتال خرید کنید..