4 دلیل برای اینکه بیشتر لبخند بزنیم

لبخند زدن اثربخشی شما را افزایش می دهد

آیا می خواهید کارآمدتر و خلاق تر باشید؟ به همین شکل لبخند بزن! طبق مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا، هر چه شادتر باشید، موثرتر خواهید بود. منطقی است، اینطور نیست؟ وقتی احساس خستگی می کنید، نمی خواهید کاری انجام دهید و انجام کار درست غیرممکن به نظر می رسد.

لبخند زدن می تواند اضطراب شما را کاهش دهد

اضطراب یک مشکل رایج است که میلیون ها نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. اما از آنجایی که این یک مشکل ذهنی و نامرئی است، دیگران نمی توانند آن را ببینند، حتی خود شخص! اما او احساس خوبی داشت. مشکل اینجاست که گاهی دوستان علاقه ای ندارند به ما بگویند: «نگران نباش»، «آرام باش». تقصیر آنها نیست، آنها نمی فهمند درون ما چه می گذرد.

با لبخند دیگران به شما اعتماد می کنند

بله، همین است، منظورم لبخند شیرینی نیست که همه می بینید، لبخند حیله گرانه ای که هیچکس نمی تواند باور کند. اما کسی که از ته دل می‌خندد، لبخندش واقعی است و مردم شادتر و مثبت‌تر از کسانی هستند که لبخند نمی‌زنند. در مطالعه ای که در دانشگاه سن پترزبورگ انجام شد، محققان رابطه بین لبخند زدن و اعتماد به نفس را بررسی کردند. طبق نتایج به فردی که همیشه بیشتر لبخند می زند اعتماد داریم. دلیل آن این است که افراد با چهره های خندان خون گرم و صمیمی به نظر می رسند. چرا نباید به چنین افرادی اعتماد کنیم؟

رهبران خوب لبخند می زنند

طبیعی است که برای رهبر یا رئیسی که لبخند می زند بهتر از رئیسی که عصبانی و پرخاشگر است کار خواهیم کرد. همه رهبران افرادی سرسخت و جدی هستند که می دانند چه زمانی سخت تر باشند، اما رهبران خوب کسانی هستند که قدرت و ارزش لبخند را می دانند. این رهبران با لبخند خود بر کارکنان تأثیر می گذارند و الهام می بخشند.

طی تجربه اب که در زمان کارم در دندان پزشکی به دست آورده ام می توانم بگوییم که بسیاری از آدم ها جراحی های زیبایی انجام می دهتد تا یک دلیل بیشتر برای لبخند زدن پیدا کنند که بی تاثیر نیست ترمییم دندان ها یا کامپوزیت کردن آن ها زیباایی دندان را دو چندان می کند حتما دیده اید که بساری هم با خجات از دندان هایشان با دهان بسته می خندد. به شما توصیه می کنم چه بت دهان باز بی مهبا بخندید .

اگر خجالت می کشید با مراجعه به دندان پزشک به دندان خود به موقع رسیدگی کنید و با مواد ترمیمی خوب نسبت به ترمیمم این مروارید های با ارزش اقدام کنید. گلاس آینومر لوتینگ GCیا آمالکپ سپهر از موادی هستند که هم رنگ دندان و همسان با آن هستند و در عین پر کردن دندان زیبایی آن را حفظ میکنند.لبخند زدن اثربخشی شما را افزایش می دهد

آیا می خواهید کارآمدتر و خلاق تر باشید؟ به همین شکل لبخند بزن! طبق مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا، هر چه شادتر باشید، موثرتر خواهید بود. منطقی است، اینطور نیست؟ وقتی احساس خستگی می کنید، نمی خواهید کاری انجام دهید و انجام کار درست غیرممکن به نظر می رسد.

لبخند زدن می تواند اضطراب شما را کاهش دهد

اضطراب یک مشکل رایج است که میلیون ها نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. اما از آنجایی که این یک مشکل ذهنی و نامرئی است، دیگران نمی توانند آن را ببینند، حتی خود شخص! اما او احساس خوبی داشت. مشکل اینجاست که گاهی دوستان علاقه ای ندارند به ما بگویند: «نگران نباش»، «آرام باش». تقصیر آنها نیست، آنها نمی فهمند درون ما چه می گذرد.

با لبخند دیگران به شما اعتماد می کنند

بله، همین است، منظورم لبخند شیرینی نیست که همه می بینید، لبخند حیله گرانه ای که هیچکس نمی تواند باور کند. اما کسی که از ته دل می‌خندد، لبخندش واقعی است و مردم شادتر و مثبت‌تر از کسانی هستند که لبخند نمی‌زنند. در مطالعه ای که در دانشگاه سن پترزبورگ انجام شد، محققان رابطه بین لبخند زدن و اعتماد به نفس را بررسی کردند. طبق نتایج به فردی که همیشه بیشتر لبخند می زند اعتماد داریم. دلیل آن این است که افراد با چهره های خندان خون گرم و صمیمی به نظر می رسند. چرا نباید به چنین افرادی اعتماد کنیم؟

رهبران خوب لبخند می زنند

طبیعی است که برای رهبر یا رئیسی که لبخند می زند بهتر از رئیسی که عصبانی و پرخاشگر است کار خواهیم کرد. همه رهبران افرادی سرسخت و جدی هستند که می دانند چه زمانی سخت تر باشند، اما رهبران خوب کسانی هستند که قدرت و ارزش لبخند را می دانند. این رهبران با لبخند خود بر کارکنان تأثیر می گذارند و الهام می بخشند.

طی تجربه اب که در زمان کارم در دندان پزشکی به دست آورده ام می توانم بگوییم که بسیاری از آدم ها جراحی های زیبایی انجام می دهتد تا یک دلیل بیشتر برای لبخند زدن پیدا کنند که بی تاثیر نیست ترمییم دندان ها یا کامپوزیت کردن آن ها زیباایی دندان را دو چندان می کند حتما دیده اید که بساری هم با خجات از دندان هایشان با دهان بسته می خندد. به شما توصیه می کنم چه بت دهان باز بی مهبا بخندید .

اگر خجالت می کشید با مراجعه به دندان پزشک به دندان خود به موقع رسیدگی کنید و با مواد ترمیمی خوب نسبت به ترمیمم این مروارید های با ارزش اقدام کنید. گلاس آینومر لوتینگ GCیا آمالکپ سپهر از موادی هستند که هم رنگ دندان و همسان با آن هستند و در عین پر کردن دندان زیبایی آن را حفظ میکنند.

در انتها رایکا دنتال امیدوتر است که یک بهانه برای لبخند های بیشتری داشته باشید.