افزایش اعتماد به نفس در نوجوانان دخترافزایش اعتماد به نفس در نوجوانان در هر نوجوان با دیگری متفاوت است  برای افزایش اعتماد به نفس در نوجوانان ابتدا باید نوجوان را شناخت نوجوانی در واقع سن هویت یابی است  در قرن گذشته نوجوانی به دوران بعد از کودکی یعنی بین 11 تا 19 سالگی اطلاق میشد دکتر سوویر و تیمش نتیجه تحقیقات خود را در زمینه نوجوانی در ژورنال لندست منتشر کردند آنها اعتقاد دارند سن نوجوانی تا 24 سالگی تغییر یافته است  آنها میگویند نوجوانی فازی از زندگی بین کودکی و بزرگسالی است .


نوجوانی شامل عناصر بیولوژیکی و انتقال نقش اجتماعی است به این ترتیب با افزایش یافتن سن نوجوانی زمان نسبتا بهتری برای افزایش اعتماد به نفس در نوجوانان را داریم افزایش اعتماد به نفس در نوجوانان هم مانند تمام رفتارهای روانشناختی به فاکتورهای زیادی بستگی دارد محیط دوران کودکی و حتی  دوران جنینی در افزایش اعتماد به نفس نوجوانان تاثیر گذار است .


افزایش اعتماد به نفس و مهارت های زندگی


افزایش اعتماد به نفس نوجوانان بحثی بس ژرف و قابل تامل است  نوجوانی خود مقوله مفصلی است که نیاز به کنکاش  ، مطالعه و آسیب شناسی دارد اعتماد به نفس نوجوان نیز به بررسی نیاز دارد افزایش اعتماد به نفس نوجوانان خود مطالعه در زمینه نوجوانی و اعتماد به نفس نوجوان را میطلبد یک نوجوان دوران کودکی را پشت سر گذاشته و اکنون منتظر است با او  به گونه ای متفاوت رفتار شود .


از طرفی ظهور علایم بلوغ در چهره و رفتار او باعث جلب توجه بیشتر اطرافیان میشود برخورد خانواده ومحیط اجتماعی تاثیر بسزایی در شکل گیری شخصیت و در نتیجه اعتماد به نفس نوجوان میشود نوجوان در این سن با مهارت های زندگی  شنا میشود اعتماد به نفس باعث بروز بهتر این مهارتها در جامعه میشود چه بسا رفتارهای اجتماعی نوجوان در آینده او تاثیر گذار باشد . نوجوان اگر عاقلانه بیاندیشد حتما به مرکز مشاوره خانواده مراجعه میکند .


راه های افزایش اعتماد به نفس در نوجوانان


راه های افزایش اعتماد به نفس در نوجوانان کم نیستند  از مهارتهای رفتاری در این سن باید با ظرافت استفاده شود در این سن نوجوان کمی عصبی و بد خلق میشود آرامشی که خانواده به او میدهد باعث افزایش اعتماد به نفس نوجوان میشود جوانمان را با علایم بلوغ آشنا کنیم راههای کنترل رفتار را به او نشان دهیم استعدادها وابزارهای ذاتی اورا تقویت کنیم از ظاهر او تمجید کنیم البته متعادل به نوجوانمان امید بدهیم حرفهای نگران کننده نزنیم اگر در مهارتی ضعیف عمل میکند به او غیر مستقیم کمک کنیم به خاطر داشته باشیم غرور نوجوان زود جریحه دار میشود برای اینکه خود را بزرگ نشان دهیم اورا تحقیر نکنیم با او با احترام برخورد کنیم شوخی هایی که مستقیم یا غیر مستقیم اورا به تمسخر میکشد ، نکنیم بزرگ شدنش را بازگو کنیم از او بخواهیم که با کارهای نیک ما را شاد کند


راه های افزایش اعتماد به نفس در نوجوانان  بسیار زیاد و در عین حال ظریف است اعتماد به نفس نوجوان مانند نمک در غذا است کم آن باعث بی مزگی و زیادی آن سبب شوری میشود . برخی خانواده ها آنقدر در دادن اعتماد به نفس به نوجوان خود زیاده روی میکنند که به او آسیب وارد میکنند  اعتماد به نفس نوجوان وقتی بیش از اندازه شوداز خیلی کارهای مفید سرباز میزند .


یک نوجوان به مشورت نیاز دارد او در جامعه باید راه زندگی گروهی کردن را بیاموزد یاد بگیرد از دیگران کمک بگیرد بتواند به دیگران کمک کند اعتماد به نفس نوجوان اگر بیش از اندازه شود به غرور کاذب تبدیل شده و به او آسیب میرساند چه بسا آینده این نوجوان به گونه ای دیگر تغییر یابد اعتماد به نفس بیش از اندازه باعث میشود او در خود مانده شود وحتی ممکن است باعث بروز فوبیا شود


نشانه های افزایش اعتماد به نفس در نوجوانان


نشانه های افزایش اعتماد به نفس در نوجوانان مشخص است  اگر نوجوان شما خود و توانائیهایش را میشناسد  اگر نقاط ضعف خود را میداند اگر میخواهد از پس نقاط ضعف خود بربیاید اگر با قدرت شروع میکند اگر اراده دارد و کارهایش را به اتمام میرساند اگر رویایی بار نیامد و واقع گراست  اگر خود را بازوی خانواده میداند اگر میداند از جامعه چه میخواهد و احتمالات را به درستی بررسی میکند اگر از نداشته هایش کوهی از مشکلات نساخته اگر داشته هایش را دوست دارد اگر بلد است چگونه از مشکلاتش برای پیروزی بهره بگیرد  اگر نگاهی محکم و گیرا دارد اگر زیادی خجالتی نیست اگر هنگام عصبانیت میتواند حرفهایش را به آرامی بزند و کسی را نرنجاند اگر تصمیم هایش فقط در حرف نیست و عملی میشود اگر برای آینده اش برنامه ریزی میکند و آنرا با شما در میان میگذارد  نوجوان شما اعتماد به نفس بالایی دارد


نشانه های افزایش اعتماد به نفس در نوجوانان واضح است  از نشانه های افزایش اعتماد به نفس در نوجوانان که بگذریم باید ببینیم  اعتماد به نفس نوجوان ما با ظرفیتهای درونیش هماهنگی دارد یا خیر .  اگر فکر میکند میتواند همزمان هم درس بخواند و هم در یک رشته آموزش ببیند در عمل میتواند ؟ اگر فکر میکند بازوی خانواده است آیا قدمی هم در این راه بر میدارد ؟ آیا خواسته های او از جامعه امکانپذیر است ؟ مشکلاتش را عاقلانه کنار میزند یا با لاابالی گری ؟ بی خیالی و اعتماد به نفس در کنار گذاشتن مشکلات متفاوت است اگر مستقیم در چشمان مخاطب خود نگاه میکند از روی لیاقت است یا خورد کردن دیگران ؟ ویا خود بزرگ بینی ؟ اینجاست که میگوییم دادن اعتماد به نفس به نوجوان بسیار ظریف و حساس است  حتما برای چگونگی رفتارمان با نوجوانمان با مشاوران زبده مشورت کنیم .

ایجاد اعتماد به نفس در نوجوانان دختر

ایجاد اعتماد به نفس در نوجوانان دختر مسلما حساس و نقش آفرین است  نقشی که در آینده دختر به عنوان مادر آینده و در نتیجه جامعه فردا تاثیر گذار است  ایجاد اعتماد به نفس در نوجوانان دختر بستگی به شناخت ما از روحیات دختر نوجوان دارد دختران همه یک جور نیستند روحیات آنها متفاوت است  در صورتی میتوانیم بر روی آنها تاثیر بگذاریم که با خلق و خو ، علائق و روحیات آنها آشنا باشیم چون در جامعه از زن و دختر به عنوان جنس ضعیف یاد میشده پس با احتیاط بیشتری باید بر روی دختران کار کنیم دختر نوجوان ما در جامعه ای بزرگ شده که خیلی از ارزشها برایش ضد ارزش تعریف شده در خیلی از موارد حق او به عنوان دختر ضایع شده است  همین مسئله اعتماد به نفس اورا در جامعه به زیر کشیده است ایجاد اعتماد به نفس در نوجوانان دختر بسیار حساس است .

اگر نوجوان دختر احساس امنیت و آز ادی و آرامش نکند نمیتواند مربی خوبی برای فرزندانش باشد . اگر نوجوان دختر ما از اعتماد به نفس کافی برخوردار نباشد نمیتواند از عفت و حیثیت اجتماعی خود دفاع کند نمیتواند برای خود ارزش قائل شود نمیتواند نه بگوید نمیتواند حریم خود را حفظ کند اعتماد به نفس نوجوان ما زمانی افزایش میابد که ما نقش اورا درجامعه فردا برایش تعریف کنیم  توانمندیهایش را در آماده سازی زیربنای جامعه به او یاداوری نماییم و به او اطمینان دهیم که با آگاهی میتواند جامعه فردا را بسازد ارزش و مقام دختر و زن را برایش بازگو کنیم و یاداور شویم فقط اوست که میتواند حرمت و ارزش زن را در جامعه حفظ کند اعتماد به نفس نوجوان دختر تمام دارای اوست با برخوردی منطقی و توام با آرامش اعتماد به نفس اورا برایش حفظ کنیم .

ایجاد اعتماد به نفس در نوجوانان پسر

ایجاد اعتماد به نفس در نوجوانان پسر نیز حساس و ظریف است اعتماد به نفس نوجوان پسر نیز چون دختر نیاز به آگاهی دارد شناخت جایگاه او در اجتماع و خانواده . با توجه به نقش پاسداری از جامعه برای نوجوان پسر اورا باید قوی و توانمند بار بیاوریم خواندن کتابهای اسطوره ای نقش زیادی درتقویت اعتماد به نفس نوجوان دارد  کتابهایی مانند شاهنامه که با فرهنگ پاسبانی از ناموس و میهن عجین است  با ایجاد اعتماد به نفس در نوجوانان پسر بنای جامعه را با اطمینان و امنیت بگذاریم . از نوجوانان پسرمان مردان مردی بسازیم که حافظ امنیت و قدرت جامعه باشند در عمل نیکو واندیشه ای نیکتر در سر داشته باشند  مردانی با صلابت و قدرت و با اعتماد به نفس کامل .

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

در این راستا مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی آویژه خدمات متنوعی را در زمینه مشاوره افزایش اعتماد به نفس در نوجوانان  به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع:8 Essential Strategies for Raising a Confident Teen