حقوق زن در اسلام در مورد شوهر


حقوق زن در اسلام

حقوق زن در اسلام  تعریف شده و مشخص است  . زن در مکتب اسلام از جایگاه والایی برخوردار است . تا جایی که سوره ای به نام نسا نازل شده  . در سوره های دیگر نیز از حقوق زن در اسلام و وظایف زن یاد شده است . حقوق زن در اسلام به دو گونه است . حقوقی که  زن ملزم به رعایت آنهاست و حقوقی که دیگران در قبال او ملزم به رعایت میشوند . از حقوق زن در اسلام ابتدا به عنوان مادر یاد شده . حرمت والدین از واجبات است . پیامبر اسلام میفرماید : « بهشت زیر پای مادران است » . ازدواج در اسلام مقدس است و قوانین مربوط به زنان بسیار ظریف بیان شده است . زن به عنوان مادر و همسر از احترام ویژه ای برخوردار است . حقوق زن در اسلام حتی پس از طللاق نیزمحفوظ است .

در آیه 241 سوره بقره آمده است « مردان زنانی را که طلاق دهند به متاعی بهره مند کنند این کار سزاوار مردم پرهیزگار است » . حقوق زن در اسلام حتی برای زمانی که با آنها زنا شویی نشده نیز تدوین شده است . در آیه 237 سوره بقره آمده  اگر با زنی ازدواج کردید ولی زناشویی نداشتید باید نیمی از مهریه  رابپردازید  . از آیه 225 تا آیه 241 سوره بقره به مسایل گوناگونی که هنگام طلاق مطرح میشود پرداخته شده است .  هنگام ظهور اسلام در عربستان به بانوان ارث تعلق نمیگرفت و دختران زنده به گور میشدند . اسلام به زنان عرب حرمت بخشید ،  برای آنها حق قایل شد و از حقوق آنها دفاع کرد . زن در اسلام با دخت پیامبر شناخته میشود . بانویی که مورد توجه پدر بود . مورد احترام بزرگ مرد تاریخ علی و فرزندانشان حسن و حسین .

حقوق زن در اسلام در مورد شوهر 

حقوق زن در اسلام در مورد شوهر اول تمکین از همسر میباشد . زنی که از همسر خود تمکین نکند ناشزه نام میگیرد . زن ناشزه نفقه ندارد . حسن خلق و حسن معاشرت از دیگر حقوق زن در اسلام در مورد شوهر میباشد . زن در معاشرت با دوستان ، اقوام و خانواده همسر باید حسن خلق داشته باشد . ماده 1103 قانون مدنی میگوید زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند . زن باید برای مرد آرامش به همراه داشته باشد . در سوره روم آیه 21 میخوانیم : واز آیات خداوندی است که از جنس خودتان جفتی  بیافرید تا در کنار او آرامش یابید .حقوق زن در اسلام در مورد شوهر میگوید زن باید به زناشویی تن بدهد . صاحب فرزند شده ودر تربیت آنها معاضدت نماید . در ماده 1104 قانون مدنی میخوانیم : زوجین باید در تشدید مبانی خانواده وتربیت فرزندان به یکدیگر معاضدت نمایند .


اما حقوق زن در اسلام در مورد شوهر  فقط به صورت  مدون در کتب دینی یا حقوقی نیست . در مواردی زن با گذشت و ایثار ، با صبر و تحمل و مهربانی از خود فرشته ای میسازد . در مواردی که مرد بیمار است  .  بضاعت دادن نفقه را ندارد . یا نمیتواند در شان همسرش مسکن ، پیشخدمت و یا لوازم زندگی تهیه کند . زن با   مشاوره خانواده و روانشناسی به همسرش کمک میکند تا دوباره بال و پر بگشاید . مشاوره ازدواج فقط برای قبل از ازدواج نیست . ما در طول زندگی نیاز به مشورت داریم . در مواقعی انسان دچار احساسات شده و انسانی عمل میکند . این عمل خوبیست . اما حتی اعمال نیک اگر بجا و به موقع انجام نشوند باعث خلل در زندگی میشود . پس بهتر اینست با مشورت عمل نیک ما تبدیل به یک آسیب نشود .


حقوق زن در اسلام و غرب

حقوق زن در اسلام و غرب متفاوت است . در اسلام تمکین هست اما در غرب نیست . در اسلام مهریه هست ولی در غرب نیست . نفقه به این معنا و وسعت نیست مگر در اول ازدواج قید شده باشد . در آمریکاممکن است سالهای سال باهم زندگی کنند ا و در عقد هم نباشند .  ممکن است حتی بچه هم داشته باشند در حالیکه مجرد هستند  . به این نوع زندگی در ایران ازدواج سپید میگویند .  در آمریکا اگر مردی بزور با زنش همبستر شود ، زن میتواند شکایت کند . زن میتواند از همسرش جدا زندگی کند . زندگی در آمریکا و غرب را میتوان  با ازدواج موقت در اسلام مقایسه کرد . نکته ای که ازدواج موقت را از ازدواج در غرب متمایز میکند مسایل مالی است . در صیغه زن از مرد ارث نمیبرد . در حالیکه در کشورهای غربی و آمریکا اینگونه نیست .

نقطه مشترک حقوق زن در اسلام و غرب در نوع تقسیم اموال هنگام طلاق است . در قباله های ازدواج جدید بندی هست که هنگام طلاق تمام اموال بدست آمده هنگام زندگی بین زن و مرد بطور مساوی تقسیم میشود . حقوق زن در اسلام و غرب بسیار متفاوت است . بطور مثال مهریه کمک بزرگی به زن میباشد . اگر زنی نخواهد آنرا از مرد بگیرد هنگام وفات که همسری برای حمایت مالی ندارد مهریه عندالمطالبه است . یعنی زن میتواند با گرفتن مهریه از ارث مرد به راحتی امرار معاش کند . پس زن حتی پس از وفات همسر نیز اگر به حق خود واقف باشد میتواند از حقوق خود بهره ببرد . مهریه و ارثی که از مرد به زن میرسد تا حدی پاسخگوی نیازهای زن بی سرپرست است . یاد آور میشوم مهریه زن به نرخ روز محاسبه میشود .

جایگاه و حقوق زن در اسلام

جایگاه و حقوق زن در اسلام تعریف شده ومشخص است . زن حرمت و احترام دارد . در قران نام زنان در کنار مردان یاد شده . در سوره احزاب آیه 35 به وضوح میتوان دید  . در قران کریم از زن به عنوان مادر قدر دانی شده . سوره احقاف ایه 15  : « ما به انسان توصیه کردیم که به پدر ومادر خود نیکی کند مادرش او را با ناراحتی حمل میکند وبا ناراحتی بر زمین میگذارد » . و  یا در دوران جاهلیت که عرب دختر  را مایه ننگ  میدانست  پیامبر از  دخترش به  نیکی و افتخار یاد میکند  . سوره ای در شان و مقام فاطمه نازل میشود .  سوره کوثر « ای  رسول ما به تو عطای بسیار بخشیدیم پس برای پروردگارت  نماز  بخوان و قربانی کن دشمن تو قطعا بریده نسل است »  .

جایگاه و حقوق زن در اسلام  از زنانی که از آنها در قران نام برده شده مشخص میشود .  فاطمه که در شان او سوره کوثر نازل شد . در پاسخ به مردانی که میگفتند پیامبر چون پسر ندارد بریده نسل است . دیگر حضرت مریم که تحت سرپرستی زکریا پرورش یافت . روزی او از غیب فراهم میشد .  آسیه زن شجاع که در مقابل فرعون ایستاد و از قدرت او نهراسید . و یوکابد مادر حضرت موسی که به فرمان خدا فرزندش را در نیل رها کرد .


حقوق زن در اسلام بر شوهر

حقوق زن در اسلام بر شوهر تبیین شده و مشخص است . حقوق زن در اسلام بر شوهر علاوه بر مهریه و نفقه ، اجرت المثل است . اجرت المثل شامل پولیست که زن در برابر شیر دادن به فرزندش میگیرد . و یا امور منزل که در قبال انجام آن از همسرش اجرت میگیرد . در قدیم داخل خانه حمام نبود و مرد بابت حمام رفتن به زن پول میداد . و یا پولی که برای آرایشگاه پرداخت میشد باقی مانده اش بر زن حلال بود

به امید داشتن زندگی پر بار و زیبا همراه با مسالمت  برای همه

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

در این راستا مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی آویژه خدمات متنوعی را در زمینه مشاوره تلفنی ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.