راه های عشق به همسر


عشق به همسر (Love for SPOUSE)

عشق به همسر یکی از پایه های مهم زندگی زناشویی است . اما چه میشود که بعضی اوقات جملاتی شبیه این شنیده میشود : من دیگر به او حسی ندارم . محبت به همسر کانون زندگی را گرم نگه میدارد و این توجه به یکدیگر در زندگی باعث میشود زوج ها احساس خوبی از کنار هم بودن داشته باشند . اما گاهی زوجین در مورد معنای عشق به همسر گمراه میشوند .

عشق را تنها به معنای احساسات گرم ، رمانتیک و هیجانی (warm, emotional, romantic feelings) نسبت به همسر درک میکنند . حال چون اینها را نمیتواند بوجود بیاورد و یا در همسر خود بیابد به این نتیجه میرسد که باید به زندگی پایان داد !

عشق به همسر فرایندی دوطرفه است، تنها محبت مرد به زن یا برعکس محبت کردن به مردان نیست . عشق به همسر یعنی هرکاری از دستم برمیاید انجام میدهم تا رضایت از زندگی زناشویی (marital satisfaction) افزایش یابد .

ابراز عشق به همسر

ابراز عشق به همسر زمانی معنا میابد که توجه و محبت به همسر واقعی باشد و در این صورت یک زوج را برای یک عمر کنار هم نگه میدارد . اشتباه نکنید ابراز عشق به همسر تنها احساسات نیست بلکه یک نوع نگرش به زندگی مشترک است . این نگرش اگر در ابزار عشق به همسر تجلی یابد منجر به کلمات و رفتار هایی میشود که برای برای زندگی شما مفید است . قلب سرد زندگی شما را گرم میکند .

اگر عشق خود را با این کلمات و رفتار ها ابراز کنید و به همسر خود توجه کنید و در این قالب با یکدیگر رفتار کنید ، احساسات گرمی که دنبالش بودید به شما باز خواهد گشت . یکی ار تراژدی های زندگی امروزه ما این است که عشق را با احساسات هیجانی داغ یکسان میبینیم . اینجاست که در ابراز عشق به همسر نیز راه را به خطا میرویم .


تاثیر عشق به همسر

تاثیر عشق به همسر زندگی را لذت بخش میکند . به یاد داشته باشید احساسات و هیجانات گرم نتیجه عشق شما هستند نه اینکه ماهیت عشق را تشکیل دهند !

توجه به زن و محبت کردن به مردان و عشق به همسران قابل آموزش است ، میتوان آن را آموخت . جالب است بدانید در رم باستان زنان مسن تر وظیفه داشتند به زنان جوان تر آموزش دهند که چگونه همسران خود را دوست داشته باشند . حال وضعیت چگونه است ؟ زوجین کلماتی مانند این را جستجو میکنند : عوارض محبت بیش از حد به زنان یا مردان چیست !

عوامل عشق به همسر

عوامل عشق به همسر چیست ؟ په چیزی باعث میشود که شریک زندگی امان را دوست بداریم ؟ قدم اول این است که نگاه خود را به زندگی و عشق تغییر دهیم . به عشق به عنوان نوعی نگرش (Love Is an Attitude) بنگرید تا احساسات گداخته . از عواملی که عشق به همسر را به ارمغان میاورد توجه است .

بیاییم از او بپرسیم :

چه کمکی از دستم برایت برمیاد؟

چطور میتوانم زندگی را برای تو آسان تر و لذت بخش تر کنم؟

چگونه میتوانم شوهر بهتری برای تو باشم؟

جواب های او رفتار های ما را شکل خواهد داد .

جملات عشق به همسر

جملات عشق به همسر صمیمیت ما را به یکدیگر نشان میدهد . عشق را راهی برای برای زندگی بهتر ببینید . ممکن است تغییراتی که میخواهید با این روش در زمانی کوتاه صورت نگیرد . اما کم کم دگرگونی شروع میشود . و همسر شما هم به دنبال توجه به نیازهای شما خواهد بود . اگر ما اینگونه با همسر خود رفتار کنیم در قلب همسر خود احساسات رمانتیک را بیدار خواهیم کرد . اگر شما خود را متعهد به دوست داشتن و توجه به همسر خود بدانید ، همسر شما نیز متقابلا عاشق شما خواهد شد و ازدواجی نو متولد خواهد شد.

منبع:

مرکز مشاوره روانشناسی آویژه