علائم اعتیاد به رابطه جنسی


رفتار جنسی اجباری چیست؟

انجمن روانپزشکی آمریکا (APA) رفتار جنسی اجباری را به عنوان یک اختلال سلامت روان قابل تشخیص طبقه بندی نمی کند.

بحث در مورد اینکه آیا APA باید رفتار جنسی اجباری را در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5) لحاظ کند، ادامه دارد.

سازمان جهانی بهداشت (WHO) رفتار جنسی اجباری را در طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها (ICD-11) گنجانده و آن را به عنوان یک اختلال تکانه‌ای تعریف می‌کند که با الگوی مداوم شکست در کنترل تکانه‌ها یا میل‌های جنسی شدید و تکراری که منجر به تکرار جنسی می‌شود، مشخص می‌شود. رفتار - اخلاق."

APA اعتیاد را به عنوان وضعیتی توصیف می کند که باعث ایجاد تغییراتی در نواحی مغز می شود که به قضاوت، تصمیم گیری، یادگیری، حافظه و کنترل رفتار مربوط می شود. این تغییرات در اسکن مغز قابل مشاهده است.

با این حال، APA اعتیاد را به عنوان وابستگی به یک ماده و نه یک فعالیت تعریف می کند.

علائم اعتیاد به سکس چیست؟

چندین نشانه می تواند نشان دهد که آیا فردی به رابطه جنسی معتاد است یا خیر. این نشانه ها می توانند احساسی یا جسمی باشند. علاوه بر این، دانستن اثرات ناتوان کننده اعتیاد جنسی مهم است.

اعتیاد به رابطه جنسی می تواند به طیف وسیعی از رفتارها اشاره کند که بیش از حد انجام می شود و به طور منفی بر زندگی فرد تأثیر می گذارد. در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی هنوز اعتیاد به سکس به عنوان یک بیماری قابل تشخیص ذکر نشده است، اما تحقیقات نشان می دهد که شیوع رفتارهای جنسی نامطلوب با اعتیاد به مواد "شیمیایی" مشابه است. در این مقاله ابتدا به تعریف  این مفهوم می پردازیم و سپس به تشخیص، درمان و شباهت های های آن به مواد مخدر می پردازیم.


آیا اعتیاد به پورن همان اعتیاد به رابطه جنسی است؟


این دو یکسان نیستند. اعتیاد به پورن نوعی اعتیاد به رابطه جنسی تلقی می شود و می تواند متفاوت از سایر اشکال اعتیاد به رابطه جنسی خود را نشان دهد. با این حال، اعتیاد به پورنو می تواند منجر به پریشانی و عواقب جدی در بسیاری از جنبه های زندگی شود.


اعتیاد جنسی می تواند به اشکال مختلفی باشد، از جمله اعتیاد به:


پورنوگرافی

تن فروشی

استمنا یا خود ارضایی

رفتار سادیستی یا مازوخیستی

خیال پردازی جنسی شدید و دائمی

سایر رفتار های جنسی افراطی


البته برخلاف تصور بسیاری علاقه به رابطه جنسی دهانی و رابطه جنسی مقعدی جزو اختلالات محسوب نمی شوند.

ویژگی های زیر نشان دهنده رفتار جنسی اجباری است:

فعالیت‌های جنسی تکراری که به کانون اصلی زندگی فرد تبدیل می‌شوند، تا جایی که از سلامتی و مراقبت شخصی یا سایر علایق، فعالیت‌ها و مسئولیت‌ها غفلت می‌کنند.

تلاش های ناموفق متعدد برای کاهش قابل توجه رفتار جنسی تکراری

ادامه رفتار جنسی تکراری علیرغم پیامدهای نامطلوب یا کسب رضایت اندک یا بدون رضایت از آن

الگوی شکست در کنترل تکانه ها یا میل شدید جنسی و رفتار جنسی تکراری ناشی از آن در یک دوره طولانی، به عنوان مثال، 6 ماه

رفتارهای مداومی که باعث ناراحتی یا اختلال قابل توجه در عملکرد فردی، خانوادگی، اجتماعی، آموزشی و شغلی و همچنین در سایر زمینه های مهم می شود.

پریشانی که کاملاً به قضاوت های اخلاقی و عدم تأیید انگیزه ها، امیال یا رفتارهای جنسی مربوط می شود برای برآوردن این نیاز کافی نیست.

مقامات بهداشت روان هنوز رفتار جنسی اجباری را به عنوان یک وضعیت پزشکی تثبیت نکرده اند، اگرچه می تواند بر خانواده ها، روابط و زندگی تأثیر منفی بگذارد.

یکی از مشکلات تشخیص رفتار جنسی اجباری این است که ممکن است یک فرد میل جنسی یا میل جنسی متفاوتی از دیگری داشته باشد. در نتیجه، ممکن است فردی رفتار شریک خود را از نظر جنسی اجباری بداند، زیرا میل جنسی بالاتری دارد.

تحقیقات بیشتری برای تعیین اینکه آیا پزشکان باید رفتار جنسی اجباری را به عنوان یک اختلال در نظر بگیرند، ضروری است.

منبع:

https://www.medicalnewstoday.com/

https://www.webmd.com

https://familico.ir/sex-addiction/

https://www.healthline.com/health/addiction/sex