عواقب مقایسه همسر با دیگران


مقایسه همسر با دیگران مقایسه بعضی وقت ها نیک و برخی اوقات زیان آور و حتی مخرب است . مقایسه همسر با دیگران نیز از این قاعده مستثنی نیست . مقایسه همسر با دیگران اگر در جهت امید دادن باشد بسیا رخوب و مفید است . مثلا همسر ما در کسب و کار ورشکست شده و الان بسیار نا امید است . در اینجا و با این مثال دو وجه خوب و بد آنرا بررسی میکنیم . وجه بد اینست که بگوییم : « فلان شخص هم این کار را شروع کرد الان بیا برو ببین چه پولی پارو میکنه» . در این مقایسه همسر با دیگران هم زمان بدی را انتخاب کرده ایم و هم مقایسه بدی کرده ایم . لازم است او را آرام کرده و دلداری بدهیم تا بتواند دوباره شروع کند . در این مقایسه عملا به او گفته ایم لیاقت و تواناییش کمتر ازدیگران است .


حال وجه نیک مقایسه همسر با دیگران میتوانیم از کسی یاد کنیم که ورشکست شده و دوباره کار دیگری را شروع کرده و موفق شده است . در این مقایسه همسر با دیگران و جملات امیدوار کننده به همسرمان دلداری داده و به او امید بخشیده ایم.


دلایل مقایسه همسر با دیگران


دلایل مقایسه همسر با دیگران ریشه در تربیت کودکی دارد . دلایل مقایسه همسر با دیگران ممکن است خود همسر باشد . دلایل مقایسه همسر با دیگران ممکن است کم گذاشتن همسر از نظر عاطفی  ، جنسی و یا مالی باشد . حال به اجمال به دلایل مقایسه همسر با دیگران میپردازیم . ممکن است فرزند پسر یا دختر در کودکی با همسالان خود مدام مقایسه شده باشد . این کودک مقایسه کردن در ذهنش نهادینه شده است . او مدام شغل خود ، خانه خود ، پدر یا مادر خود و همسر خود را به مقایسه میگذارد . این فرد هیچگاه از زندگی خود و حتی قیافه و شغل خود راضی نیست . او مدام مقایسه میکند و دوست دارد در هر چیزی برتر و حتی بهترین باشد .


دلایل دیگر مقایسه ممکن است خود همسر باشد . همسری که مدام شریک زندگی و یا وضعیت زندگیش را با شخص دیگری مقایسه میکند . این رفتار را عملا به همسر او منتقل میشود . او همسر خود را وا میدارد اورا با دیگران مقایسه کند . دلیل دیگر مقایسه کمبودها هستند کمبود عاطفی ، جنسی ، ومالی . همسری که در امد خوبی دارد اما در خرج کردن خساست میکند . اودلیل می آورد که با این درامد برایش مقدور نیست بیشتر خرج کند . نا خوداگاه همسرش را به مقایسه با فرد مشابه وا میدارد . یا از نظر عاطفی به همسرش میگوید خسته هستم ناخوداگاه همسرش میگوید از فلانی بیشتر کار میکنی؟


عواقب مقایسه همسر با دیگران


عواقب مقایسه همسر با دیگران میتواند همین انتقال این رفتار به همسر و افراد خانواده باشد . فرزندان و همسر عملا یاد میگیرند  خود و وضعیت خود را با دیگران مقایسه کند . از عواقب مقایسه همسر با دیگران افسردگی ، حسادت ، رقابت نا بجا و ایجاد اختلاف در زندگی میباشد . قبول کنیم که برترین و بهترین وجود ندارد . اگر ما ادعا کنیم با زیباترین مرد یا زن ازدواج کرده ایم سخت در اشتباه هستیم . اگر فکر کنیم بیشترین درامد را داریم اشتباه میکنیم . همیشه کسی بهتر و شایسته تر وجود دارد .


از عواقب مقایسه همسر با دیگران اینست که ما در نهایت رضایت وقتی کسی را میبینیم که از همسر ما زیباتر است خدشه دار میشود . اگر کسی را ببینیم که همسرش را عاشقانه دوست دارد حسادت میکنیم . اگر کسی را ببینیم از همسر ما ثروتمندتر است بیمار میشویم . چون بهترین وجود ندارد . حتی اگر ما بهترین باشیم در وجهی از وجوه زندگی کمتر خواهیم بود . همین وجه کافیست تا ما را بیازارد . چون مطلق وجود ندارد . با این فلسفه روح ما هر لحظه دچار شوک های عصبی خواهد شد. همیشه ما دچار استرس خواهیم بود . و در واقع خودمان را در معرض بیماری روحی و روانی قرار میدهیم.


مقایسه همسر با دیگران از طرف زن


مقایسه همسر با دیگران از طرف زن بسیار خطرناک است . مرد همیشه میخواهد در نظر همسرش تکیه گاهی امن باشد . حال در ذهن همسرش همیشه کسی هست که از همسرش بهتر باشد . زیباتر یا خراج تر یا موفق تر . این قیاس از امیدواری مرد نسبت به همسرش میکاهد . مرد را از تلاش بیشتر باز میدارد . چون اعتقاد دارد هرچه میکند در نظر همسرش ناچیز است . مقایسه همسر با دیگران از طرف زن ممکن است از مرد فردی بسازد که برعکس مورد قبل تلاشش را بیش از حد زیاد کند . این همسر برای اینکه به رقبای خود میدان ندهد شبانه روز تلاش میکند .


ذهن او فقط متوجه یک جنبه زندگیست که همسرش هدایتش کرده است . او به موارد دیگر زندگی کم توجه خواهد شد . اگر این مقایسه مالی باشد این مرد دیگر حضور فیزیکی کمرنگی در خانواده خواهد داشت . اگر مقایسه عاطفی باشد مرد از نظر مالی افت خواهد کرد و به همین ترتیب مردی خواهیم داشت که در یک جنبه عالی و در وجوه دیگر ضعیف خواهد بود . مردی یک بعدی  و در عین حال فوق العاده عصبی ، زود رنج و پرخاشگر . .این مرد به خود به چشم یک وسیله تامین نیاز مینگرد . در جهتی تلاش میکند که از او خواسته شده ومقایسه شده . زندگی این زوج تبدیل به یک رابطه رباتیک میشود .ورودی ، پردازش و خروجی ....


مقایسه همسر با دیگران از طرف مرد


مقایسه همسر با دیگران از طرف مرد هم عواقب سو زیادی دارد . زن موجودی عاطفی ، احساسی و تاثیر پذیر است . مانند نهالی نازک که اگر بشکند ترمیمش مشکل خواهد بود . مقایسه همسر با دیگران از طرف مرد میتواند بر زن تاثیری عمیق بگذارد . زن دوست دارد از طرف مرد مقبول و رضایت بخش باشد . به محض مقایسه با دیگری ، برای جلب رضایت همسرش از قالب خود خارج شده و در ظرف دیگری میگنجد . شکل او میشود و رفتار و اعمالش تغییر میکند . فردی میشود با خصوصیت و شخصیت شخصی خود و رفتار دیگری . این چنین شخصی ثبات شخصیتی خود را از دست داده و چند بعدی میشود روحیه ای متزلزل ، نگران و شکست پذیر خواهد داشت .


این فرد اگر مورد انتقاد قرار بگیرد آنرا نمیپذیرد . حساس و زودرنج میشود . بهانه گیری او پایان ناپذیر خواهد بود . چون این خودش نیست که زندگی میکند بلکه مقلد کسی است که او نیست . بماند که مردی که در مقیاس دیگران همسرش را میسنجد به همان شخص اکتفا نخواهد کرد . او با دیدن فردی جدید بازهم به مقایسه خواهد نشست . زن که تازه در قالب کسی دیگر گنجیده بازهم باید مقلد دیگری بشود . این مرد با این مقایسه زندگی خود را یا از دست میدهد و یا به انحراف میکشد . زن دیگر منتظر نمیماند که همسرش اورا با کس دیگری مقایسه کند . این زن از مردش حرفشنوی نخواهد داشت . مردش در نظر او فردی متزلزل و کوچک خواهد بود.


مشاوره و خانواده


هر شخصی به محض اینکه در خانواده مشکلی ایجاد میشود بار اول را طبیعی میداند . وقتی مشکل برای بار دوم تکرار شود به فکر فرو میرود . بار سوم با نقش گرفتن چرا ها در ذهنش به فکر چاره می افتد . حال ممکن است با یک دوست درد دل کند . یا یک نفر از اقوام درجه یک مانند پدر یا مادر . هرکدام از اینها میتواند مشکل آفرین باشد . چرا که آنها فقط پای درددل یک نفر نشسته اند و دلیل و برهان طرف دیگر را نشنیده اند . این فرد با اطلاعات ناقصی که دارد به قضاوت می نشیند . معمولا در این قضاوت ها فردی که غایب است محکوم میشود . طرف اول به جای ترمیم رفتار خود یا همسر دچار پیش داوری میشود . او فقط به خود حق میدهد و خواهان تغییر رفتار همسر میشود . حال آنکه ممکن است درواقع خود او مقصر اصلی باشد .


حال اگر ما به جای چاره جویی از افرادی که نمیتوانند عادلانه قضاوت کنند به کسی مراجعه کنیم که هم علم آن را دارد و هم تجربه نتیجه بهتری دریافت خواهیم کرد . با مراجعه به بهترین مشاوره خانواده و روانشناسی میتوانیم چاره کار را بفهمیم . مشاوره خانواده از اصولی است که باید در هر خانواده رعایت شود . مشاوره خانواده و روانشناسی بیطرفانه قضاوت خواهد کرد و به جای قضاوت مشاوره خواهد داد . آسیب شناسی کرده و علت مشکل پیدا میشود . و برای زندگی آرام  و ازدواج موفق چاره بهتری خواهد اندیشید.


لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .


در این راستا مرکز مشاوره خانواده  آویژه خدمات متنوعی را در زمینه ازدواج موفق به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .


منبع: 7 Ways Comparing Your Relationship To Someone Else's ...

https://psychology.avije.org/