مشاوره روانشناسی اختلالات عصبی و رشدی


اختلالات عصبی – رشدی مجموعه ای از بیماری هایی میباشند که در دوره رشد و نمو انسان ها آغاز میگردند . اغلب اختلالات عصبی – رشدی در آغاز روند رشد هویدا خواهند شد . سن آشکار شدن این نوع از اختلالات در بیشتر موارد قبل از این است که کودکان وارد مدرسه بشوند . اختلالات عصبی – رشدی با نشانه هایی شروع میشوند که در عملکرد شخصی ، اجتماعی ، تحصیلی یا شغلی نقایص عمده ای را ایجاد میکنند . گستره  این اختلالات روانشناسی از محدودیت های خیلی اختصاصی در یادگیری تا اختلالات بیشتر کلی تر مانند هوش را در برمیگیرد .


متاسفانه باید گفت اختلالات عصبی – رشدی غالبا با هم روی میدهند . برای مثال فرد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم ناتوانی عقلانی را نیز به همراه دارند . اختلالات عصبی و رشدی در صورتی مشخص میشوند که فرد نمیتواند استقلال شخصی و همچنین مسئولیت های خود را در یک یا چند بعد از زندگی روزانه مانند تعاملات اجتماعی ، عملکرد تحصیلی یا شغلی در خانه ، محیط تحصیلی یا محیط اجتماعی برآورده کند .


منظور از اختلالات عصبی – رشدی چیست؟


زمانی که ما از اختلالات عصبی – رشدی نام میبریم منظور تاخیر رشدی عملکردهای فرد میباشد . اختلالات عصبی – رشدی در صورتی تشخیص داده میشوند که فرد قادر نباشد انتظارات رشدی و سنی را که از او به صورت معمول انتظار میرود یا برآورده کند . در مورد دلیل ابن اختلالات عصبی میتواند به عوامل متعددی اشاره کرد مانند : صدمه در دوران نمو و رشد فرد . مثلا جراحت شدید به سر .


مرکز مشاوره اختلالات عصبی – رشدی آویژه


مرکز مشاوره اختلالات عصبی – رشدی آویژه با استفاده از شاخص ها به تشخیص اختلالات عصبی – رشدی میپردازد . این شاخص ها شامل سن شروع ، شاخص های مرتبط با بیماری های جسمانی یا ژنتیکی یا عوامل محیطی است . این شاخص ها به متخصصان مرکز مشاوره اختلالات عصبی و رشدی آویژه امکان میدهد تا عواملی را ثابت کنند که ممکن است در علت شناسی اختلال نقش داشته باشند .


همچنین عواملی که ممکن است بر روند کلینیکی تاثیر داشته باشند . مرکز مشاوره اختلالات عصبی – رشدی آویژه در این متن سعی دارد که تمامی اختلالات عصبی و رشدی را برای خواننده به صورت اجمالی توضیح دهد .


یکی از کمک هایی که مرکز مشاوره اختلالات عصبی و رشدی آویژه میتواند انجام دهد این است که با کمک متخصصان مجرب در این حیطه به تشخیص گذاری دقیق به بیماران و والدین آنها یاری برساند . تا زمینه تشخیص و درمان آن را تسریع کند .

مشاوره اختلالات عصبی – رشدی تلفنی


مشاوره اختلالات عصبی – رشدی تلفنی میتواند در درجه اول به گرفتن تاریخچه رشدی کودک و شروع بیماری آن بپردازد سپس متخصصی مجرب در آن حیطه ره به مراجع محترم معرفی کند . افرادی که با کودکان دارای اختلال عصبی – رشدی مواجه هستند فشارها ، اضطراب و تنش بسیار زیادی را تجربه میکنند . این وضعیت حقیقتا یک وضعیت بحرانی است .


این وضعیت میتواند کانون هر خانواده ای را دچار تنش نماید . مشاوره اختلالات عصبی و رشدی تلفنی میتواند از شدت ایت تنش ها کم کند و به خانواده ها ، راهکارهایی برای مقابله با استرس های ناشی از این بیماری ها مقابله کنند . همچنین مشاوره اختلالات عصبی و رشدی تلفنی میتواند زمینه پیگیری را برای مراجع فراهم کند .


مشاوره اختلالات عصبی – رشدی تلفنی آویژه


مشاوره اختلالات عصبی – رشدی تلفنی آویژه خدمات متعددی را به مراجعانی که با این بیماری ها دست و پنجه نرم میکنند ، ارائه میدهد . مشاوره اختلالات عصبی و رشدی تلفنی آویژه به پیگیری مشکل مراجعان در این حیطه اهمیت میدهد . حتی باید گفت در مشاوره اختلالات عصبی و رشدی تلفنی آویژه یکی از اولویت ها این است که هر یک از مراجعان به صورت دوره ای پگیری شوند .


تجربه به ما ثابت کرده است افرادی که با کودکان دارای اختلالات عصبی و رشدی سروکار دارند در هر لحظه و هر موقعیت با مسئله ای جدید روبرو میشوند که متاسفانه آنها را سردرگم ، آشفته و نگران میکند .


چرا مشاوره اختلالات عصبی – رشدی تلفنی آویژه


مشاوره اختلالات عصبی – رشدی تلفنی آویژه سعی میکند به صورت کوتاه و تلفنی تا حدودی این مشکل را مرتفع کند . مشاوره اختلال عصبی – رشدی تلفنی آویژه از این طریق سعی دارد هزینه مراجعان را کاهش دهد و از طرفی در دسترس بودن متخصص برای هر خانواده را نه کاملا نامحدود ولی از محدودیت های آن کم کند . یکی از مهم ترین نقش های مشاوره اختلالات عصبی و رشدی تلفنی آویژه این است که زمانی که خانواده ای با مشکلی اضطراری مواجه میشود بتواند در سریع ترین زمان ممکن به متخصص خود دسترسی داشته باشد .


مرکز مشاوره روانشناسی اختلالات عصبی و رشدی سعی میکند این اختلالات را به صورت منظمی طبقه بندی کند . تا زمانی که با آنها مواجه میشوید سردرگم نشوید . اختلالات عصبی – رشدی شامل موارد زیر میشوند :


• ناتوانی های عقلانی

• اختلالات ارتباطی

• اختلالات طیف اوتیسم

• اختلال کاستی توجه و بیش فعالی

• اختلالات حرکتی

• اختلال حرکت قالبی

• اختلال تیک


مرکز مشاوره اختلالات عصبی – رشدی میتواند شما را در شناخت ، ارزیابی و درمان این اختلالات یاری رساند .

برای کسب اطلاعات بیشتر خواهشمندیم مقاله های سایر متخصصان ما را در این زمینه حتما مطالعه نمایید .

https://psychology.avije.org/psychological-counseling/

https://psychology.avije.org/