نشانه های خیانت زنان به شوهر چیست ؟


خیانت زن به شوهر
خیانت زن به شوهر

نشانه های خیانت زنان به شوهر چیست ؟ شاید خیلی از مردان به دنبال جواب این سوال باشند . البته جواب این سوال که نشانه های خیانت زنان به شوهر چیست ثقطعا نسبت به هر زندگی میتواند متفاوت باشد . خیانت و رابط فرازناشویی حتما اتفاقی نیست که ناگهان و بدون زمینه رخ دهد . این آسیب حتما در پی نقصی در بعد فردی یتا مدیریتی زندگی زناشویی خواهد آمد . شاید اگر از زوج الف بپرسیم که نشانه های خیانت زنان به شوهر چیست به ما پاسخ دهند که خب اگر همسر ما دیگر از ارضا نشدن کافی در رابطه جنسی شکایت نکند احتمال به طرز دیگری این نیاز خود را برآورده میکند . این پاسخ به دلیل ضعف جنسی در زوجین میباشد . اما اگر از زوج ب بپرسیم که نشانه این موضوع چیست شاید نشانه‌هایی را بیان کنند که مربوط به مسائل مالی و اقتصادی باشد .

نشانه های خیانت زنان به همسر

نشانه های خیانت زنان به همسر گاهی توسط خود فرد و یا افراد با تجربه قابل تشخیص نیست . مثلا در مواردی که زن دارای بیماری های روانی خاصی است که عوارض جانبی بیماری او میتواند به عدم تعهد به همسرش نیز کشیده شود . برای مثال یک بیمار اسکیزوفرنی دارای توهمات دیداری و شنیداری زاید و منحصر به فردی است که تمام ابعاد زندگی او را تحت تاثیر قرار میدهد . برای مثال زنی که دچار اسکیزوفرنی است دائم صدای شوهر خود را درحال رابطه جنسی با یک زن دیگر میشنود . او نمیتواند حقیقت را از توهمات تمیز دهد . بنابراین ممکن است برای جبران و تلافی خیانت ، او نیز مرتکب چنین امری شود . نشانه های خیانت در این سطح حتما باید توسط روانشناس یا روانپزشک بالینی تشخیص داده شود و برای درمان آن اقدام کرد .


نشانه های خیانت زنان
نشانه های خیانت زنان

نشانه های خیانت زنان به مردان

نشانه های خیانت زنان به مردان برخی از اوقات نیز در رفتار و تغییر رویه زنان در زندگی مشترک قابل پیش بینی و قابل بپیش گیری است . مردان و زنان اگر در معرض خیانت و یا در حال خیانت به همسر خود باشد نشانه هن و علائم خاصی را از خود بروز میدهند . به تعدادی از این نشانه‌ها در طول رابطه زناشویی اشاره میکنیم :

بی میلی در انجام وظایف همسری مانند مدیریت کارهای منزل یا انجام وظایف مادری در قبال فرزندان که ریشه در دلسرد شدن نسبت به زندگی دارد .

از دیگر نشانه های خیانت زن میتوان به بی توجهی زن نسبت به شوهرش در موارد ریز و درشت اشاره کرد . معمولا زن ها این عادت را دارند که موارد ظاهری و باطنی شوهر خود را مورد بررسی دقیق قرار میدهند .

ابراز بی تفاوتی جزو مهمترین عناصر و نشانه هایی است که بی تعهد بودن به زندگی میتوان در آن نمود پیدا کند.

مشاوره خیانت (betrayal counseling)

مشاوره خیانت از جمله خدماتی است که اکثرا در زیر مجموعه مشاوره خیانت زن  به متقاضیان ارائه میشود . گاهی افرادی که درگیر موضوع خیانت میشوند ، د گچ آر یک سردر گمی خاص در ابن مورد هستند . در این زمان ها گاهی افراد از روی ناآگاهی مسائل خود را با افرادی در میان میگذارند که به هیچ عنوان شایستگی لازم را برای کمک در أین زمینه نداشته و شاید باعث عمیق تر شدن أین مشکل نیز بشوند .  در أین مواقع مطمئن ترین راه برای افراد مراجعه به یک روانشناس حاذق و استفاده از خدمات مشاوره خانواده و روانشناسی است . به این دلیل که مشاور قدرت این را دارد که متوجه شود که نگرانی شما بی مورد است یا برای ابراز نگرانی خود حق دارید . در مرحله بعدی او شما را در مدیریت چنین بحرانی و در گرفتن تصمیم درست همراهی میکند .

طلاق عاطفی (emotional divorce)

یکی از مواردی که باعث بوجود آمدن یا بهتر بگوییم باعث تمایل افراد به ایجاد رابطه فرازناشویی میشود مسئله طلاق عاطفی است . خیانت زن به همسرش به قدری مسئله مهم و ویرانگری است که میتواند تمام بنیان و ریشه خانواده را از پایه ویران کند. خیانت زن به مرد و برعکس خیانت مرد گاهی حاصل سردی روابط احساسی بین زوجین است . در ادامه به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت که از نشانه های خیانت زن در رابطه زناشویی عدم احساس نیاز به ارضاء نیاز در بعد عاطفی از طرف همسر خود نسبت به گذشته میباشد . خیانت زن شوهردار که در این بحث موضوع اصلی مورد نظر ما است در خیلی از موارد به دلیل همین گسستگی عاطفی بین زن و شوهر ایجاد میشود . زن از لحاظ عاطفی به شدت در تنگنا قرار میگیرد و ممکن است با کوچترین ابراز محبت مردانه ای پایش بلغزد .