وظایف مردان در رابطه زناشویی در اسلاموظایف مرد در رابطه زناشویی از همان لحظه که به فکر ازدواج می افتد و به خواستگاری میرود آغاز میشود . این وظیفه تحت تاثیر عوامل زیادی است .  اینکه او در چه شرایطی از نظر روحی و روانی قرار دارد ودر چه محیطی پرورش یافته است ؟ انگیزه ی او برای ازدواج چیست ؟ آیا او با وظایف مرد در رابطه ی زناشویی آشناست؟ سوال های زیادی مطرح است که او باید در تنهایی خود به آنها پاسخ بدهد . تا او با وظایف مرد در رابطه زناشویی آشنا نباشد نمیتواند برای خود و همراه زندگیش آرامش وخوشبختی به ارمغان بیاورد .


مردانی هستند که به دلیل شرایط اقتصادی عشق و علاقه را نادیده میگیرند . با دختری ازدواج میکنند که از نظر مالی بتواند به آنان کمک کند و اهدافشان را فراموش میکنند . برنامه هایی که برای آینده داشتند در غوغای استرس و هیجان ازدواج گم میشود  . یادشان میرود از دختری که برای زناشویی در نظر گرفته اند چه توقعی دارند . این دختر چقدر با اهداف آینده آنان همسویی دارد . اگر همسویی دارد آیا برای رسیدن به این اهداف توانایی و قدرت لازم را  دارد یا نه ؟ در این زمینه مشاوران خوب خانواده می تواند به شما خانواده ها و زوجین عزیز کمک کننده باشد.


وظایف مرد درخانه


خانواده کوچکترین واحد اجتماع است که تمام امور از آن آغاز میگردد ، پس باید پایه این زندگی محکم باشد  . در یک خانواده که با تدبیر پایه گذاری شده  آسانتر به اهدف میتوان رسید  . در چنین خانواده ای آرامش حکمفرماست ، نه زورگویی و سرخوردگی . عصبانیت و خشم کمتر دیده میشود و تمام مشکلات با منطق و تبادل نظر حل میشود . بانوی خانه به کمک مرد خود نقشش را بخوبی ایفا کرده و در سایه  آرامشی که مرد ایجاد کرده ، ذهنی آرام و روحی بی تشویش دارد . درخانه ای که وظایف مرد در رابطه زناشویی  تعریف شده است ، ذهن بانوی خانه درگیر نقصان زناشویی نیست . نگران امرار معاش نیست ،  احساس امنیت و آرامش میکند و نتیجه این آرامش مستقیم به مرد برمیگردد . وظایف مردان در رابطه زناشویی بحث گسترده و وسیعی است که نیاز به مطالعه مشاوره و تامل فراوان دارد .


وظایف مردان در رابطه زناشویی در اسلام


وظایف مردان در رابطه زناشویی در اسلام را با سخنی از قران آغاز میکنیم . « یکی از آیات لطف الهی اینست که برای شما از جنس خودتان جفتهایی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم انس گیرید و میان شما رافت و مهربانی بر قرار فرمود» سوره روم آیه 21 .


میتوان نتیجه گرفت که یکی از وظایف مرد در رابطه ی زناشویی در اسلام  ، ایجاد آرامش برای خود و خانواده است . در یک خانه آرام رسیدن به اهدف آسانتر است . ذهن بازتر و اندیشه پویاتر میشود . در ادامه آیه از انس و الفت یاد شده است . پس یکی دیگر از وظایف مردها در رابطه زناشویی در اسلام داشتن انس و الفت است . در خانواده ای که عشق و علاقه هست غم جای خود را به شادی میدهد . جای خشم و عصبانیت  ، صبر و حوصله جای گزین میشود.


یکی دیگر از وظایف مرد در رابطه زناشویی در اسلام ، تولید مثل میباشد . در همین سوره آیه بیستم به خلق انسان از خاک اشاره میشود  . در پایان آیه به کلمه تنتشرون بر میخوریم که نشان از انتشار و تولید مثل دارد . همینطور در سوره ی شوری آیه ی 11 از تولید مثل یاد شده است . پیامبر اسلام از ازدواج به عنوان کامل شدن دین یاد میکند و ازدواج را نیمی از دین میداند .


یکی دیگر از وظایف مردان در رابطه زناشویی دراسلام  ، ایجاد امنیت مالی واقتصادی همسر است . مثال بارز آن پرداخت نفقه و مهریه است . مرد از زمانی که همسرش را عقد میکند باید نفقه و مهریه را پرداخت کند . حتی در زمان وفات او قبل از تقسیم ارث اول مهریه زن ازمیراث مرد برداشته میشود ،  بعد مابقی میراث بین وراث تقسیم میشود .


وظایف مردان در رابطه زناشویی موفق


در بحث وظایف مردان در رابطه زناشویی موفق ، تامین غرایز جنسی دو طرف یعنی زن و مرد مطرح میباشد . مردی در این امر موفق است که بداند یک زن زمانی از همبستر شدن و زناشویی لذت میبرد که از نظر حسی وعاطفی آماده شده باشد . زن به سالگرد ازدواج ، زادروز ، عید و از این قبیل اهمیت میدهد . اگر مرد این روزها را فراموش کند زن احساس میکند مرد دچار روزمرگی شده و به او توجهی ندارد . زن توقع دارد مرد نگاه عاشقانه اش را از او نگیرد . هنگام صحبت از کلمات عاشقانه و احساسی استفاده کند . زن دوست دارد مردش اولین کسی باشد که متوجه تغییراتی بشود که او در صورت  ، آرایش  ولباس ایجاد میکند . در غیر این صورت زن به حساب بی توجهی میگذارد . زنی که احساس کند همسرش نسبت به او بی توجه شده نمیتواند همبستری مناسب وخوبی با او داشته باشد  .


پیامد همبستری نامناسب بهانه گیری ، عصبی شدن ،  پرخاش و در نتیجه سرکوب کردن امیال جنسی شده و به طلاق جنسی می انجامد .مردی که با وظایف مرد در رابطه زناشویی موفق آشناست در سخترین شرایط لبخندش را از خانواده دریغ نمیکند . در زمان دشواریها ناآرام نمیشود و با صبر وشکیبایی مشکلاتش را با خانواده در میان میگذارد و آنها را با خود همسو میکند . وظایف مردها در رابطه زناشویی موفق یادآور این نکته است که یک مرد نباید تازگی و به روز بودن خود را از دست بدهد . یک مرد موفق مطالعه میکند و ازجامعه ی خود بی خبر نیست . از تفریح و ورزش خود و خانوده غافل نمیشود  . مدیریت مالی دارد و میتواند بودجه خود را با مخارج زندگی تطبیق دهد . از خانواده کمک میگیرد و از آنها برای حل مشکلات و رسیدن به اهدافش و شاد بودن کمک میگیرد.


وظایف مردان در رابطه زناشویی با همسر


وظایف مردان در رابطه زناشویی با همسر تا حدی در بخش گذشته بیان شد . مردی که میخواهد با همسرش رابطه خوبی داشته باشد هیچگاه نالان نیست و احساس خوش بودن و شادیش را به همسرش ابراز میکند .  سرمیز شام به کارهایی از قبیل روزنامه خواندن یا مرور پیامهای تلفن همراه یا حساب و کتاب نمیپردازد .  بعد از صرف شام و گفتگو با خانواده وبازی با بچه ها و شنیدن حرفهای همسر وخانواده از آنها میخواهد تا دقایقی رعایت حال او را کنند تا او بعد از یک روز کار و تلاش با آرامش به امور شخصی اش بپردازد .


ارزش عواطف و احساسات


وظایف مرد در رابطه زناشویی با همسر ایجاب میکند یک مرد پس از اغنا امیال احساسی و عاطفی زن بتواند زن را از نظر جنسی خوب تحریک کرده و خوب ارضا کند . زنی که خوب تحریک نشود همبستری خوبی نخواهد داشت . در نتیجه قبل از رسیدن به مرحله ارگاسم آغوش مرد را رها میکند . اگر این امر تکرار شود چون راه دیگری برای ارضا خود ندارد ناخوداگاه امیالش را سرکوب میکند . مردی که میخواهد تمایلات همسرش در چارچوب خانواده ارضا شود بعد از تحریک مناسب باید با گفتن کلامات حسی عاطفی وجنسی مناسب به زن زمان کافی و مناسب برای رسیدن به ارگاسم را بدهد .


نداشتن همبستری مناسب باعث تغییرات هورمونی و فیزیکی زن میشود . تغییرات هورمونی در زن سبب بروز رفتار های عصبی ، کناره گیری از مرد ، احساس سرخوردگی و درنتیجه افسردگی خواهد شد . در برخی موارد زن جذب مردان دیگر میشود و حتی دیده شده که منجر به طلاق میشود .  پس لازم است مرد با نقاط تحریک پذیر بدن زن آشنا باشد . خوب تحریک کند و بگذارد همسرش به خوبی ارضا شود تا همیشه زیبا خوش اخلاق و به اصطلاح زنی بساز باشد . یکی دیگر از چیزهایی که مرد باید در باره ی آن اطلاع داشته باشد روز پریود زن است . به دلیل تغییرات هورمونی روزهایی که زن میخواهد پریود شود عصبی و نا آرام است که خانواده باید رعایت حال او  را بکنند.


منبع:

https://www.chetor.com/256677-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/https://www.chetor.com/256677-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/