بهترین راه های خرید بک لینک

در ابتدا یک توضیح مختصر در مورد بک لینک بدهیم. بک لینک به زبان ساده یعنی لینک دادن سایت های معتبر به شما که منجر به آوردن ترافیک به سایت شما می شود. برای مثال وقتی یک پزشک معتبر و مشهور به شما پزشک دیگری را معرفی می کند یعنی از اعتبار خودش برای پزشک دیگر استفاده کرده است و ما با شناختی که از پزشک معتبرمان داریم نزد پزشک معرفی شده می رویم. سازوکار بک لینک ها هم این گونه اند. وقتی شما از سایت معتبری بک لینک دریافت می کنید در واقع از اعتبار آن سایت استفاده کرده اید و هرچه اعتبارش یا همان دامین اتوریتی بالاتری داشته باشد بک لینک آن با ارزش تر خواهد بود.

بک لینک های فالو و نوفالو

در ادامه مثال بالا وقتی که پزشک مشهور دیگری را معرفی می کند و اطمینان از خوب بودن آن را می دهد دقیقا همان بک لینک های فالو می باشد که برای سایتمان بسیار با ارزش هستند. بک لینک نوفالو ارزش آن چنانی ندارد و تنها برای سایتمان ترافیک می آورد البته این نو بک لینک سازی برای طبیعی نشان دادن بک لینک ها به گوگل نیاز است. این نوع بک لینک مثل این می ماند که پزشک معتمدمان پزشک دیگری را معرفی کند ولی تضمینی برای خوب یا بد بودن آن نداشته باشد و تنها معرفی آن می باشد.

بهترین راه خرید بک لینک

انواع مختلفی از بک لینک ها وجود دارد که ما در این مقاله به سه دسته رایج تر آن می پردازیم:

1-خرید بک لینک از طریق بنر های تبلیغاتی در سایت های پربیننده

این نوع از بک لینک بصورت بنری در سایت های پر باز دید قرار داده می شود و با کلیک بر روی آن مخاطب به سایت شما منتقل می شود. بدی این نوع از خرید بک لینک نداشتن کلمه کلیدی است. این روش هزینه نسبتا بالایی داشته پس حتی الامکان سعی کنید از نو فالو آن تهیه کنید.

2-خرید بک لینک متنی

این نوع از بک لینک ها بصورت متنی و کلمه کلیدی می باشد. این روش نسبت به روش بنر تبلیغاتی هزینه پایین تری داشته ولی این نوع از بک لینک ها باید فالو باشند که ارزش داشته باشد. مشکل اساسی این نوع بک لینک ها قرار گرفتن لینک شما در مزرعه های لینک می باشد چون تعداد لینک زیادی از آن صفحه سایت به سایت های دیگر لینک داده شده است و بخاطر مزرعه لینک بودن از ارزش پایینی برخوردارن که ارزش آنچنانی ندارد.

https://linkyar.com/