انواع مدیتیشن

مدیتیشن تمرکز، آرامش و همچنین کاهش درد و افزایش بهبودی سلامت انسان را به همراه دارد. ما در این پست از مجله دنیای مد قصد داریم شما را با مفهوم این علم آشنا کنیم.


مدیتیشن چیست؟

مدیتیشن به معنای متمرکز کردن ذهن دربدن است که در آن شخص به آرامی توجه را به درون خود می برد تا به آرامش جسمی و ذهنی دست پیدا کند. مدیتیشن تمرکز، آرامش و همچنین کاهش درد و افزایش بهبودی سلامت انسان را به همراه دارد.

انواع متداول مدیتیشن

چهار نوع مختلف از مدیتیشن وجود دارد :

  1. مدیتیشن TM
  2. مدیتیشن Zen
  3. مدیتیشن بودیست Budhist
  4. مدیتیشن تائویست Taoist

تمام این روش‌ها در جهت تمرکز روی فکر و آرامش ذهن شلوغ مشترک هستند.

طبقه بندی مدیتیشن

١- مدیتیشن تمرکزی (Meditation Concentration)

این عمل دقیقاً شبیه زوم عدسی در دوربین عکاسی می‌باشد. در مدیتیشن هم روی یک تصویر، صدا و یا تنفس تمرکز می‌کنیم .

٢- مدیتیشن تفکری (Mindfulness Meditation)

این نوع از مدیتیشن ، با افزایش دقت روی حواس همراه است.