تشخیص استایل فرم بدن

برای اینکه زیبا و خوش استایل به نظر برسیم باید لباس مناسبی را انتخاب کنیم، و این کار مستلزم شناخت فرم بدن خود است. در این مطلب از دنیای مد ساده‌ترین راه تشخیص اندام بدن را خواهیم گفت.


اندازه گیری ابعاد افقی بدن

سایز دور سینه، کمر و باسن خودتان را اندازه گیری کنید.

فرم اندام سیب

در این فرم از بدن معمولا عدد دور سینه بزرگترین عدد بین اعداد باشد فرم بدن شما سیب است. از ویژگی های این نوع بدن، بازوهای باریک و شانه های پهن می باشد.

فرم اندام گلابی یا مثلثی

اگر عدد باسن بزرگ‌ترین عدد بین اعداد یاداشت شده باشد فرم اندام شما گلابی شکل (مثلث) است. اگر دور باسن شما بیشتر از ۵ ٪ از شانه شما بزرگ‌تر بود، اندام شما گلابی است.

فرم اندام مستطیلی

اگر عدد دور سینه، شانه و باسن نزدیک به هم، کمتر از ۵ ٪ اختلاف، باشند و خط کمر چندان معلوم نباشد فرم اندام شما مستطیلی است.

فرم اندام ساعت شنی

اگر اعداد دور سینه، شانه و باسن نزدیک به هم، با اختلاف کمتر از ۵ ٪، باشد و دور کمر کمتر از ۷۵ ٪ این ابعاد باشد اندام شما ساعت شنی است.

فرم اندام مثلث معکوس

اگر عدد دور شانه، بزرگ‌ترین عدد باشد فرم اندام شما مثلث معکوس است. مقدار این بزرگ بودن باید حداقل ۵ ٪ باشد. این افراد تاکید بیشتری بر روی بالاتنه دارند و پایین تنه کوچکتر است.