حس ششم چیست و چگونه کار می کند؟

حس ششم یا ادراک حسی خارج از چهار چوب حواس؛ عبارت است از دیدن اشیاء یا حوادث دوری که خارج از محدوده بینایی قرار دارند. در این مقاله از مجله دنیای مد می خواهیم درباره این حس بیشتر صحبت کنیم.


تعریف حس ششم

حواس آدم ها به پنج دسته تقسیم می‌شوند: بینایی، شنوایی، لامسه، بویایی و چشایی. حس ششم (sixth sense) به حسی گفته می‌شود که به هیچ‌یک از حواس پنجگانه فیزیکی وابسته نیست و برای رسیدن به درک ماوراء الطبیعه‌، از طریق ذهن دریافت اطلاعات می‌کند. افرادی که دارای حس ششم قوی هستند گاهی به قلمرو جهان نادیدنی می روند. بعضا چیزهایی که قرار است اتفاق بیفتد به این افراد الهام می شود یا آن را پیش تر در خواب می بینند.

حس ششم چیست
حس ششم چیست

باورهایی درباره حس ششم

برخی بر این باورند که حس ششم، قابلیتی برای درک ماورا الطبیعه ای است که در ابعاد دیگر هستی و یا حتی جهان های دیگر و نادیده ها می‌انجامد. برخی دیگر معتقدند، حس ششم برای درک ارواح و فرشتگان است و می گویند با تزکیه روح می توان چشم بصیرت به درک عالم ناپیدا، دست یافت.

چگونه حس ششم خود را تقویت کنیم؟

برخی تمرینات و فعالیت ها هستند که به تقویت حس ششم ما کمک می‌کند، برای مثال بودن در طبیعت یکی از این روش هاست. اگر سعی کنید خواب های خود را یادداشت و جزئیات آن را به یاد بیاورید کم کم قدرت شهودی شما بسیار بالا می رود.