اخذ ویزای کار آلمان بدون نیاز به مدرک دانشگاهی


طبق توافقات اخیر مجلس آلمان در خصوص «قانون مهاجرت برای کارکنان ماه» از کشورهای جهان سوم، امکان اخذ ویزای کاری برای استادکاران و تکنسین های خارجی بدون نیاز به مدرک تحصیلی دانشگاهی از سال 2020 فراهم خواهد شد.

هدف قانون جدید مهاجرت نیروی کار ماهر به آلمان این است که جایگاه آلمان را به عنوان یک قطب اقتصادی حفظ نماید. از این رو، علاوه بر فرصت اقدام و اخذ ویزا و موقعیت های شغلی، قانون جدید امکان اقدام را برای افراد حرفه ای فاقد تحصیلات دانشگاهی نیز فراهم می نماید.

تکنسین ها و استادکاران فنی دارای سابقه کار و تجربه کافی و آموزشهای فنی غیردانشگاهی که دارای مهارتهای خوب زبان آلمانی باشند، از فرصت اخذ ویزای کاری آلمان و اقدام برای فرصتهای شغلی به ویژه در حوزه هایی که آلمان دچار کمبود نیروی کار ماهر است، برخوردار می باشند. در ادامه لیست این مشاغل را که به «فهرست سفید» موسوم است را ملاحظه می فرمایید.

آژانس اشتغال فدرال آلمان (BA) تعیین کرده است که در پر کردن مشاغل در حوزه های ذکر شده در جدول زیر با متقاضیان خارجی با توجه به وضعیت بازار کار آلمان توجیه پذیر است. نشر یک موقعیت شغلی در بازار کار آلمان پیش شرط رضایت آژانس اشتغال فدرال آلمان برای استخدام اتباع خارجی نمی باشد و قرار داشتن در این لیست به متقاضی کمک بسیاری می کند.

این مشاغل بر اساس تحلیل گلوگاه های کمبود نیروی کار ماهر توسط آژانس اشتغال فدرال آلمان تهیه شده است که کمبودهای کشوری را با دیدگاه های منطقه ای و استانی تحلیل می کند. این تحلیل هر شش ماه یک بار انجام می شود و تحلیل بعدی در نیمه اول سال 2019 انجام خواهد شد

سطح صلاحیت 2- کارگر ماهر: متناظر با یک فعالیت حرفه ای که حداقل نیازمند دو سال آموزش فنی حرفه ای یا معادل آن می باشد.

سطح صلاحیت 3- متخصص: به مشاغلی تخصیص می یابید که مستلزم دانش تخصصی و مهارتهای خاصی می باشند که معمولا مستلزم آموزش فنی یا دانشگاهی می باشد.

منبع خبر:آژانس کاریابی بین المللی کارپیرا karpirajobs.com