افتتاح مسیر موقت اقامت دائم برای پرستاران و مددکاران

منبع خبرآژانس کاریابی بین المللی کارپیرا: karpirajobs.com

در جدیدترین خبرهای به دست آمده اعلام شده است که اکنون مسیر موقت اقامت دائم پرستاران و مددکاران خانگی واجد شرایط که قبل از 30 نوامبر 2014 به کانادا آمده اند افتتاح شده است. این مسیر موقتی است و تا تاریخ 4 ژوئن 2019 باز است و هیچ محدودیتی در تعداد ارائه درخواست ها از طریق این مسیر مهاجرتی وجود ندارد.

چه کسانی واجد شرایط هستند؟

این مسیر موقتی سه ماهه برای پرستاران و مددکارانی است که از ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴ به عنوان پرستار خانگی کودکان، پرستار خانگی سالمندان و معلولین و یا هر دوی آنها در کانادا و از طریق برنامه کارگر خارجی موقتی کانادا (Canada’s Temporary Foreign Worker Program) سابقه کار کسب کرده اند. لازم به ذکر است که سابقه کار باید با توصیف اولیه و فهرست وظایف کاری گروه 4411 و 4412 دسته بندی ملی مشاغل کانادا مطابقت داشته باشد.


افتتاح مسیر موقت اقامت دائم برای پرستاران

افتتاح مسیر موقت اقامت دائم برای پرستاران

این مسیر موقتی مددکاران مختص افرادی است که می خواهند خارج از کبک زندگی کنند و شرایط زیر را دارند:

هنگام ارائه درخواست، دارای ویزای کار در کانادا، به غیر از ویزای کاری Live-in Caregiver Program (LCP) باشند؛

درخواست تمدید ویزای کاری غیر از ویزای کار Live-in Caregiver Program (LCP) داده اند؛ و یا

درخواست تمدید وضعیت اقامتی داده اند و واجد شرایط آن هستند و جدیدترین ویزای کاری آنها غیر از ویزای Live-in Caregiver Program (LCP) است؛ و

مهارت های زبانی آنها حد اقل معادل CLB/NCLC 5 در زبان های انگلیسی یا فرانسوی است؛ و

از ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴ در یکی از مشاغل مربوطه دارای ۱۲ ماه سابقه کار تمام وقت در کانادا هستند؛ و

حداقل دیپلم دبیرستان کانادا و یا معادل آن دیپلم دبیرستان خارجی دارند؛ مدارک تحصیلی خارجی باید به معادل یابی و ارزیابی برسند – این ارزیابی باید ظرف مدت پنج سال قبل از ارائه درخواست متقاضی انجام شده باشد. ارزیابی باید حاکی از این باشد که مندرک تحصیلی فرد معادل مدرک تحصیلی دبیرستان های کانادا است.

افرادی که مدرک تحصیلی خود را خارج از کانادا اخذ کرده اند و تا قبل از اتمام مهلت ارائه درخواست که جولای سال جاری است نمی توانند آن را معادل یابی کنند، چنانچه ثابت کنند که برای معادل یابی و ارزیابی مدرک تحصیلی درخواست ارائه کرده اند همچنان واجد شرایط این مسیر مهاجرتی هستند. با ارائه نامه ای مکتوب از طرف نهاد مربوطه می توانند نشان دهند که درخواست معادل یابی مدرک تحصیلی شان را ارائه کرده اند و یا هزینه آن را پرداخت نموده اند.

منبع خبرآژانس کاریابی بین المللی کارپیرا: karpirajobs.com