کانادا: در برنامه مهاجرت استانی، جا برای ۲۰۰۰ کارگر موقت وجود دارد

آنگونه که دولت کانادا اعلام کرده است طی سال جاری ۲۰۰۰ کارگر خارجی موقت دیگر نیز می توانند از طریق برنامه مهاجرت استانی وارد کانادا شوند. برنامه مهاجرت استانی یا به اختصار PNP به استان ها و نواحی کانادا اجازه می دهد برای تامین نیازهای بازار کار سالانه تعداد معینی مهاجر کاری واجد شرایط را انتخاب کنند.اقامت دائم کانادا
اقامت دائم کانادا

دولت کانادا در خبری که ۱۲ مارس منتشر شده اعلام کرده است که در برنامه مهاجرت استانی جا برای ۲۰۰۰ کارگر موقت دیگر وجود دارد؛ این کارگران اساسا کارگران خارجی موقت هستند که در بلند مدت ساکن کانادا بوده و در جامعه این کشور حل شده اند و درجه مهارتی آنها در دسته بندی ملی مشاغل کانادا C است.

احمد حسین، وزیر مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا گفته است ” کارگران خارجی موقت، خلاء طولانی مدت نیروی کار را پر کرده و به رشد اقتصاد کمک می کنند. ما می دانیم که باید برای آنها فرصت هایی ایجاد کنیم تا بتوانند اقامت دائم بگیرند – و هدف از این جاهای اضافی در برنامه مهاجرت استانی دقیقا همین است”. اداره مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا همچنین گفته است که این جاهای اضافی به آسیب پذیری کارگران کمک می کند.

گفتنی است کانادا به موجب برنامه چندساله مهاجرت قصد دارد در سال ۲۰۱۹ برای برنامه مهاجرت استانی ۶۱۰۰۰ مهاجر جذب کند. این رقم ۶۰۰۰ نفر نسبت به سال ۲۰۱۸ بیشتر است. سخنگوی احمد حسین اعلام کرده است که ۲۰۰۰ جای خالی برای کارگران خارجی موقت بخشی از این افزایش برنامه ریزی شده است.

این خبر پس از آن اعلام شده است که اداره مهاجرت کانادا خبر از ایجاد مسیر موقت برای پرستاران و مددکاران داد؛ این مسیر موقت در ۴ مارس افتتاح شد و تا ۴ ژوئن ۲۰۱۹ در برابر پرستاران و مددکاران خانگی واجد شرایطی که پس از ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴ وارد کانادا شده اند باز خواهد بود.

منبع خبرآژانس کاریابی بین المللی کارپیرا: karpirajobs.com