گروهی از وکلا قصد دارند رد شدن درخواست ۱۸۰۰۰ متقاضی مهاجرت به کبک را به تاخیر بیندازد

همانطور که قبلا خدمت همراهان و مخاطبین گرامی کاریابی بین المللی کارپیرا اعلام شد، کبک قصد دارد ۱۸۰۰۰ درخواست انباشته شده از متقاضیان مهاجرت اسکلید ورکر را رد کرده و در سیاست مهاجرتی جدید خود، بر مهارت های زبان فرانسوی و نیازهای بازار کار تاکید خواهد کرد. این سیاست در قالب لاحیه ای موسوم به Bill 9 ارائه شده است. وزیر مهاجرت کبک سیمون ژولین بارت، هدف از ارائه ی این لایحه را اتخاذ سیاست شخصی شده تری اعلام کرده است که تاکید آن بر کمبود نیروی کار است.


کانادا با کارپیرا

کانادا با کارپیرا

اما جدیدترین خبرها حکایت از این دارد که گروهی از وکلای مهاجرت قصد دارند برای به تاخیر انداختن این فرایند رای دادگاه را کسب کنند و مانع از این شوند که دولت کبک این درخواست های انباشته شده را رد کند. انجمن وکلای مهاجرت کبک – Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration (AQAADI) – گفته است که “این اقدام دولت کبک کاملا غیرقانونی است و عواقب ویران کننده ای برای متقاضیان در پی دارد. این اقدام دولت کبک مانع از این می شود که متقاضیانی که بعضا سال هاست در انتظار به سر می رند، رویای شروع زندگی جدید در کانادا را تحقق بخشند”.

دولت کبک تصمیمی را اتخاذ کرده است که با انتقادات بسیاری مواجه شده است. خیلی ها آن را ناعادلانه دانسته و خواهان تجدید نظر در آن هستند. گفتنی است برخی از متقاضیان با ویزای کار موقت در کبک به سر می برند. انجمن وکلای مهاجرت کبک همچنین در ادامه بیانیه و درخواست خود بیان کرده است:” هر روز که می گذرد، ده ها درخواست که می بایست به آنها رسیدگی می شد نادیده انگاشته می شود. این وضعیت آشکارا اضطراری است”.

ژولین بارت وزیر مهاجرت کبک اعلام کرده بود که ” ما می خواهیم همه ی افراد از سراسر جهان بتوانند به کبک بیایند. اما شرط ما این است: آنها باید زبان فرانسوی را همراه با ارزش های کبک بیاموزند تا بتوانند برای همیشه در آن زندگی کنند”. او همچنین با اعلام نارضایتی از سیاست مهاجرتی کنونی کبک گفته است از آنجا که در این سیستم اولویت با هر که زودتر اقدام کند است نیازهای بازار کار در آن نادیده انگاشته می شود”.

وکلای مهاجرت ضمنا ابراز نگرانی کرده اند که با این وضعیت، نه تنها متقاضان بلکه همسران و فرزندان آنها هم تحت تاثیر قرار می گیرند.

گردآوری و ترجمه موسسه کارپیرا : Karpirajobs.com