3 روش سرمایه گذاری مهاجرت به آمریکا

بهترین روش مهاجرت برای خود و خانواده به آمریکا چیست؟

در این مقاله قصد داریم 3 روش عالی برای سرمایه گذاری برای مهاجرت به آمریکا را توضیح دهیم.

1ویزای سرمایه گذاری منطقه ای EB5

ویژگی مثبت: سرمایه گذاری حداقل 500 هزار دلاری- دریافت گرین کارت آمریکا- درگیری غیر مستقیم کاری

ویژگی منفی: سرمایه توسط شخص دیگری مدیریت می شود.

سرمایه گذاری به میزان 500 هزار دلار آمریکا و به مدت حداقل 5 سال می باشد. که در بخش های تایید شده دولتی انجام می پذیرد. در مدت 18 ماه معمولا، دریافت گرین کارت- کارت اقامت دائم آمریکا دریافت می شود. کارت اقامت دائم آمریکا مجوز اقامت زندگی- تحصیل و کار در آمریکا برای فرد و خانواده او است.

پیش نیاز زبانی و داشتن مدرک زبان و سابقه تحصیلی و مدرک تحصیلی لازم نیست. همچنین محدودیت سنی نیز وجود ندارد.

سرمایه گذاری در این حالت به این صورت است که سرمایه پرداخت شده به میزان 500 هزار دلار بعد از پایان سرمایه گذاری 5 ساله برگشت داده می شود. این سرمایه توسط شخص دیگری مدیریت میشود. مثلا در پروژه ساخت هتل و یا ساختمان سازی که منجر به اشتغال 10 نفر آمریکایی به مدت 2 سال شود.

از آن جاییکه سرمایه شما در پروژه ها مورد استفاده قرار میگیرد، می توان گفت که این یک نوع سرمایه گذاری خطرپذیر می باشد. اما با این وجود حدود 20 سال است که این برنامه در حال اجرا می باشد.


در این مقاله قصد داریم 3 روش عالی برای سرمایه گذاری برای مهاجرت به آمریکا را توضیح دهیم.

در این مقاله قصد داریم 3 روش عالی برای سرمایه گذاری برای مهاجرت به آمریکا را توضیح دهیم.

2. ویزای سرمایه گذاری مستفیم EB5

ویژگی مثبت: کنترل کامل سرمایه توسط خود شخص

ویژگی منفی: پرداخت مبلغی بالا برای دریافت گرین کارت آمریکا به میزان 1 میلیون دلار- درگیری مستقیم با کار و سرمایه مورد نیاز است.

برای دریافت گرین کارت شرایطی برای خود و خانواده می بایست به صورت مستقیم مبلغ 1 میلیون دلار آمریکا سرمایه گذاری شود. این سرمایه گذاری در پروژه خود شما در آمریکا هزینه می شود. که باید موجب به اشتغال حداقل 10 نفر به مدت 2 سال شود.

زمان اجرای این برنامه معمولا 18 ماهه است. که اگر این برنامه با برنامه سرمایه گذاری ویزای E2 ترکیب شود، در زمان کوتاه تر 6 ماهه نیز امکان پذیر می باشد. حتی این هزینه 1 میلیون دلاری نیز می تواند کاهش یابد، در صورتی که سرمایه گذاری متقاضی در بخش هایی که میزان اشتغال آن ها کمتر باشد، انجام شود. در این حالت با 500 هزار دلار می توان سرمایه گذاری مستقیم انجام داد. در بخش هایی مثل ساخت هتل یا رستوران این مورد بدست می آید.

3. ویزای کاری E2

ویژگی مثبت: سریع ترین روش برای مهاجرت به آمریکا و کار در آن جا

ویژگی منفی: دریافت اقامت دائم بدون استفاده از ویزای EB5 به صورت مستقیم – بسیار سخت می باشد.

در این حالت نیازمند این است که کشور شما با آمریکا توافق نامه اقتصادی داشته باشد. در این حالت شما ویزای E2 کار را برای خود از طریق شرکت خودتان بدست می آورید. به عبارت دیگر هم شرکت شما اسپانسر شما شده است، هم این که مجوز ویزای کار را دریافت کرده اید.

گردآوری و ترجمه کارپیرا : Karpirajobs.com