Cover of mohammadelmy
mohammadelmy

mohammadelmy

گفته بودم بی تو می میرم ولی این بار ، نه | گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار ، نه | هـــرچه گویی دوستت دارم به جز تکرار نیست | خو نمی گیرم به این تکرار طوطیوار ، نه | تا که پا بندت شَوَم از خویش می رانی مرا | دوست دارم همدمت باشم ولی سر بار ، نه | قصد رفتن کرده ای تا باز هـم گویم بمان | بار دیگر می کنم خواهش ولی اصرار ، نه.... ;)
  • 1 پست
  • 0 دنبال کننده
  • 0 دنبال شونده