معرفی کتاب آشپزی

دستور غذاها جزء اصلی یک کتاب آشپزی هستند، اما نویسندگان مشتاق طباخی نیز باید مراقب باشند که در شناسایی آنها کوتاهی نکنند. این تقسیم مهم لحن و مزه کتاب شما را تعیین می‌کند و می‌تواند بین اینکه کسی کتاب شما را بخرد یا آن را در قفسه بگذارد تفاوت ایجاد کند. کتاب‌های آشپزی بیشتر می‌توانند یک سخیف زندگی را در ساحل پروانه غذاها بفروشند. به تخیل خواننده خویش پروا کنید. برای مثال، مقدمه‌ای برای کتابی که پروانه العمل‌های تابستانی راحت را تبلیغ می‌کند، باید خواننده شما را به فکر شب‌های تنبل تابستانی بیاندازد که با رفقا خود در فضای باز خوراک می‌خورند.

مفهوم اولیه را معرفی کنید. معرفی شما باید خواننده شما را درگیر و وسوسه کند و سوژه اصلی کتاب را بفروشد. اگر کتابی در باره تعبیه غذا برای دوستانتان نوشته‌اید، لذت شام‌های معمولی و شام‌های خودمانی را توضیح دهید. کسی که کتاب طباخی در باره کله پزی ناحیه ای می نویسد می تواند در باره اشتیاق صحبت کند که جزء انفصال ناپذیر غذاهای فرانسوی یا طعم های خاکی غذاهای سنتی ایتالیایی است. نکات شخصی را اضافه کنید. طباخی یک تجربه صمیمی و شخصی است و خوانندگان به بردباری بسیار با کتاب شما درگیر می شوند اگر کمی درباره خود به آنها بگویید. برای مثال، کسی که فرمان العمل‌های تند و آسان ارائه می‌کند، می‌تواند به خواننده خود بگوید که او مادری پرمشغله است که می‌داند هنوز هم می‌توان غذاهای بازپسین و لذیذ را با دست کم زمان و راز و صدا درست کرد. کمی از سوابق خود به خواننده بگویید و کمی طنز تزریق کنید. برای مثال، شخصی که سال‌ها در یک رستوران شلوغ پیشه می‌کرد، می‌تواند حکایت‌های خنده‌داری در مورد تشکیل پاولوای عالی اضافه کند. اطلاعاتی در باره پروانه العمل های خود ارائه دهید. کسی که فرمان العمل هایش حاوی مواد ساده و راحت برای یافتن است، باید آن را در سرآغاز پیمان دهد. اگر اطاعت از دستور العمل های شما آسان است، جایگزین هایی برای موادی که شدنی است یافتن آنها سخت باشد ارائه دهید و اندازه های سخاوتمندانه را ارائه دهید، خواننده شما باید بداند. خواننده خود را تشویق کنید. به او بگویید که نباید از آزمایش برخی از مواد برپایی دهنده یا اضافه کردن چند گیاه و ادویه دیگر، در چهره لزوم، عصبی باشد. او را دلگرمی کنید لغایت آرام شود و اگر بار نخست درست سپریدن نشد، مجدد تلاش کنید. اگر مردم دانستن کنند که شما در کناره آنها هستید، در باره آزمایش اجازه العمل های شما دریافتن آرامش اکثریت خواهند کرد.

کتاب آشپزی ایرانی به زبان انگلیسی