اجزای مشعل گازی(آشنایی با قطعات مشعل گازی)

قبل از این که اجزای مشعل گازی را بازگو کنیم باید بدانیم مشعل چیست؟ وکاربرده آن چگونه است؟مشعل دستگاهی است که روی دیگ نصب می شود و برای کنترل احتراق سوخت استفاده می شد یعنی با ترکیب آب و سوخت، سوخت را به انرژی گرمایشی تبدیل می کند، وظیفه ی مشعل ها تولید انرژی گرمایشی است. در ادامه مقاله آشنایی با قطعات مشعل گازی را بازگو می کنیم.


مشعل گازی چیست و چه کاربردی دارد ؟

مشعل گازی یکی از پرطرفدار ترین نوع مشعل است که از گاز طبیعی برای کارکرد خود استفاده می کند. سوخت مورد نیاز این مشعل ها توسط شیر برقی تنظیم و کنترل می شود . مشعل گازی برای تشکیل شعله از گاز طبیعی استفاده می کند. این نوع مدل ها برای احتراق سوخت به هوا نیاز دارند و هوای لازم در دمنده ای که روی موتور قرار داره تامین می شود و میزان هوا توسط دمپر ها تامین می شود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص مشعل گازی و تفاوت آن با مشعل گازوئیلی بر روی مشعل گازی کلیک کنید.

وظیفه مشعل گازی چیست؟

وظیفه ی مشعل های گازی ایجاد گرمایش داخل دیگ می باشد، در مشعل های گازی هوا و گاز به مقداری که تنظیم می شود با هم ترکیب می شوند و شعله در داخل دیگ ایجاد می شود و آب در حال چرخش درون دیگ را گرم می کند. برای کار مشعل قطعاتی نصب می شود تا دما را کنترل کرد. از مشعل به منظور تبدیل کردن آب به بخاراستفاده می شوند، که مهمترین استفاده از مشعل ها در صنعت گرمایش است که آن را با عنوان موتور احراق بولیرمی شناسند.

ساختمان مشعل از چه اجزایی تشکیل شده است؟

محفظه ی مشعل: همان طور که از نامش پیداش از گرم شدن بیش از حد داخل مشعل محافظت می کند.

پلنوم مشعل: محافظ نگهدارنده ی گاز است، گاز ترکیب شده با هوا یا گاز با هوای احتراق می باشد.

کنترل کننده ی مشعل: هر نوع سیستم که موجب فرایند احتراق باشد، کنترل کننده ی مشعل است مانند دمپر ها یا کنترل هوا در مشعل های اتمسفریک

جرقه زن مشعل: یکی از قسمت های اصلی مشعل است که امکان ایمنی احتراق کامل را فراهم می کند.

سیستم ایمنی شعله : ایمنی شعله نقش اساسی در فرایند احتراق دارد و می تواند به سیستم تزیق سوخت هم متصل شود.

انواع قطعات مشعل گازی

یک مشعل گازی به پنج بخش تقسیم می شود

  • بخش سوخت رسانی
  • بخش هوا رسانی
  • بخش اشتعال
  • بخش کنترل
  • بخش مخلوط کننده هوا و گاز

در بخش سوخت رسانی فیلتر ها و شیر برقی گاز وجود دارد.

فیلتر : فیلترگازی ایمنی سوخت رسانی را افزایش می دهد، که فیلتر ناخالصی هایی مانند ذرات و آشغال را فیلتر می کند.

شیر برقی گاز: شیر برقی معمولا دو نوع هستند، شیر برقی تک ضرب که سریع باز بسته می شوند. شیر ایمنی تک ضرب معمولا به عنوان شیر ایمنی قرار می گیرد. تنظیم گاز اصلی برای تنظیم شعله است و دبی عبور از شیر انجام می شود

در بخش کنترل سوخت، کلید کنترل فشار وجود دارد.

کلید گاز فشاری: کلید فشاری گاز یک کلید ایمنی است که در صورت پایین بودن فشار گاز اجازه فعال شدن کنترل مشعل را نمی دهد.

در بخش هوا رسانی الکتروموتور، بادزن، کلید کنترل فشارهوا و دریچه تنظیم هوا وجود دارد.

الکتروموتور: الکترو موتور ها یک نیروی محرک هستند اند که با چرخش فن ها هوای لازم برای شعله را تولید می کند.

بادزن :بر روی الکتروموتور ها نصب می شود هوای لازم برای شعله را تامین می کند. این نوع سیستم ها، سیستم های گریز از مرکز هستند.

کلید کنترل فشارهوا: ایمنی مشعل را از نظر وجود فشار هوا برای احتراق تامین می کند.

دریچه تنظیم هوا: مانند گازوئیلی

در بخش اشتعال، ترانس جرقه و الکترود جرقه وجود دارد

ترانس جرقه: ترانس جرقه باعث ایجاد جرقه می شود و با مخلوط گاز و هوا مشعل تولید می کند.

الکترود جرقه: محل نصب الکترود ها در جلوی مجرای خروجی گاز می باشد. الکترود ها باعث ایجاد جرقه می شوند که باعث روشن شدن هوا و سوخت می شود.

در بخش مخلوط کننده هوا و گاز، شعله پخش کن و لوله شعله وجود دارد.

شعله پخش کن: وظیفه ی شعله پخش کن ها از جدا شدن شعله از سر مشعل و برگشت شعله به بدنه مشعل جلوگیری می کند.و نقش پایدار کردن شعله را هم بر عهده دارد.

لوله شعله : لوله ی شعله، مقدار شعله را تعیین می کند.

در بخش کنترل احتراق، کنترل رله ، پایه ی رله و میله یونیزاسیون وجود دارد.

کنترل رله : وظیفه ی کنترل رله کنترل فرمان ورودی و خروجی دستگاه است که با کمک این دستگاه می توان خطاهای به وجود آمده در دستگاه را شناسایی کرد.

پایه رله: سیم کشی قطعات مشعل در پایه رله انجام می شود

میله یونیزاسیون: برای کنترل شعله از میله یونیزاسیون استفاده می کنند و یکی از عواملی که میتوان شعله را در مشعل تشخیص داد وجود این میله است.

مشعل گازی دمنده دار چیست؟

مشعل گازی دمنده دار مشعلی است که بر روی دیگ نصب شده و از نظر شکل ظاهری همانند مشعل گازوئیلی می باشند، کارکرد اصلی این مشعل ها به این گونه است که هوا را برای اشتعال گاز توسط گاز گریز از مرکز به داخل اتاق احتراق دمیده می کند، علت نام گزاری مشعل گازی دمنده دار همین است.

اجزای دود کش شامل چه موادی می شود؟

دودکش :دود کش ها معمولا به صورت عمودی نصب می شوند و دود حاصل از احتراق را به بیرون منتقل می کنند.

لوله رابط دود کش: لوله ای است که دهانه ی خروجی نصب شده و احتراق را به دودکش متصل می کند.

تنظیم کننده مکش: وسیله ای است که بر روی لوله رابط دودکش نصب می شود و با وارد شدن کمی هوا به داخل آن مکش دود کش را ثابت نگه میدارد.

کلاهک: وسیله ای است که بر روی محل خروج گاز حاصل از احتراق نصب می شود.

مکش طبیعی: ارتفاع دودکش و واختلاف دمای گاز حاصل از احتراق اختلاف فشاری است که به وجود می آید.

انواع دودکش

دودکش قائم ساختمانی: این نوع دودکش ها ازمواد نسوز برای دمای دودکش ساختع می شوند.

دودکش قائم فلزی: این نوع دود کش ها به صورت قطعات گرد وچهارگوش از ورق فولادی و با ضخامت مناسب ساخته می شوند.

انواع مشعل از نظر سوخت مصرفی

مشعل ها از نظر نوع سوخت به چند دسته تقسیم می شوند که در ادامه باز گو می کنیم.

  • مشعل سوخت مایع
  • مشعل سوخت جامد
  • مشعل سوخت گاز
  • مشعل سوخت چند گانه

سوخت مایع:این نوع سوخت ها به دلیل تجزیه شدن کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از سوخت مایع در گرو تجزیه کردن به قطرات قابل اشتعال می باشد که به باعث افزایش عملکرد آن می شود.

سوخت جامد: این نوع سوخت ها در مشعل به عوامل بسیاری وابسته هستند که کارکرد آسان در کنار کاربر از مهمترین عوامل هستند، البته قیمت مناسب و دردسترس بودن هم تاثیر گذار است.

سوخت گاز: یا مشعل گاز سوز یکی از پر کاربرد ترین مشعل ها به دلیل اتصال آسان به گاز شهری است. این نوع مشعل ها برای احتراق احتیاج به هوا دارن و این هوا توسط دمنده تامین می شود. سوخت سیستم های گرمایشی توسط شیر برقی کنترل و تنظیم می شود.

سوخت چند گانه: در صنایع به علت خاستار زیاد از این نوع سوخت استفاده می کنند پرکاردرین این ها گاز ومایع می باشد که کاربرد فراوانی هم دارد.

کارکرد مشعل گازی و گازوئیلی چگونه است؟

همانطور که در قسمت قبل گفتیم مشعل گازیی یکی از پرطرفدار ترین سوخت مصرفی که برای عملکرد خود از گاز شهری استفاده می کند. این نوع مشعل ها به دلیل دردسترس بودن و قیمت مناسب بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

موتور خانه ها یی که از بیش از یک نوع سوخت نیاز داشته باشند از مشعل های دوگاه سوز استفاده می کنند، مشعل های دوگانه سوز مانند گاز و گازوئیل .اگر بیش ارز این دو نیاز داشت گاز مازوت استفاده می شود

سخن پایانی

همان طور که می دانید مشعل های گازی روی دیگ نصب می شوند و وظیفه ی گرم کردن آن را بر عهده دارند ، مشعل ها در ظرفیت ها ی مختلفی ساخته می شود که با توجه به نیاز ما مورد استفاده قرار میگیرند. شرکت تهویه گستر راگا با داشتن سوابق طولانی و مشاورین و متخصصان ماهر می توانند در نصب و راه اندازی و حتی تعمیر اجزای مشعل های گازی خدماتی به شما ارائه کنند. برای مشاوره خرید مشعل و انتخاب ظرفیت مشعل می توانید با تماس به مجموعه ما از مشاوره رایگان استفده نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از صفحه تعمیرات مشعل موتورخانه دیدن کنید.