تعمیر گونه های چیلیر


به کارگیری تفاده مداوم از چیلرها , نیاز به خدمت چیلر به صورت عصر ای را به امری اضطراری تبدیل می نماید . عدم انجام به موقع این عمل میتواند با فساد دستگاه همراه باشد و به دلیل فراتر بودن ارزش تعمیر چیلر قادر است مخارج محافظت از این سیستم سرمایشی را ارتقا دهد . به همین جهت است که توصیه میشود , چیلرهای جذبی و تراکمی خویش را به یاری تعمیر کاران ماهر و در موعد مقرر خدمت فرمایید

گونه های چیلر کدامند؟

پیش از آنکه بخواهیم در باب تعمیر چیلر و خدمت آن کلام کنیم , می بایست شما‌را با اشکال چیلر آشنا کنیم . آشنایی گونه های چیلر می‌تواند فهم و شعور بهتری از مدل چیللر جانور در ساختمان را به شما بدهد و بنابراین می‌توانیم فرآیند و روند ثبت التماس شمارا با سرعت بیشتری پییش ببریم .

شناخت چیلر جذبی

چیللر جذبی یکی‌از دو گونه اساسی اشکال چیلر است . آشنایی اشکال جانور از اینی سیتسم های سرمایشی میتواند شمارا در مسیر تعمیر چیلر امداد کند .

چیلر تراکمی چیست؟

چیلر تراکمی مغایر چیلر جذبی دارنده کمپرسور می باشد . این چیلر ها به چیلر های برقی دارای شهرت هستن و با سرد کردن آب برای سرمایش تهویه ساختمان یا این که مااشین آلات استعمال می شود . چیلر تراکمی مبتنی بر مدل کندانسور به سه جور هوا خنک , آب خنک و تبخیری خنک تقسیم میشوند .

عیب یابی و تعمیر چیلر تراکمی

وجود بعضا از مشکلات ذیل قادر است همت درست چیلر را دستخوش تغییرات قرار دهد و به همین بهانه است که پیشنهاد می شود , این سیستیم سرمایشی مرکزی را هر از گهگاه به یاری یک سرویسکار سیار چیلر مورد ببررسی قرار دهید . در حالتی که بخواهید اختلال دستگاه مذکور را رفع فرمایید , در صورت فساد , می بایست به تعمیر چیلر بپردازید و برای اینکار به خدمت یک تعمیریکار چیلر احتیاج پییدا می کنید.

تعمیر چیلر مشتمل بر چه مواقعی است؟

چیلر ها هم مثل خیلی از سیستم های تهویه هوا قادر است دارنده فساد هایی شود , فساد هایی همچون گرفتگی لوله ها , فساد در سیتم های برق رسانی , فساد در موفقیت ها , نشتی آب یا این که مبرد , ضعف برق و… که‌این اتفاقات در اکثر زمان ها سیستم های تهویه ممکن است به وجود آید . دراین باره کمپانی تهویه گستر راگا فراهم سرویس رسانی در تمام مسئله های تعمیر و نگه داری , خدمت و نصب چیلر ها هست .

خدمت چیلر به چه مفهوم است؟

خدمت های عصر ای از چیلر مزایای متعددی دارااست که به طور معمول در طول تغییر‌و تحول فصل از سوزوسرما به گرما و برعکس چیلر ها نیاز به خدمت دارن . خدمت چیلر گروه ای از کار ها هست برای فعال سازی و بیشتر مواقع برای پرهیز از فساد های دورازشوخی به صورت نمونه از در میان بردن رسوبات , بده بستان قطعات فرسوده , پیکربندی موفقیت و بررسی سیستم برقی چیلر و…

خدمت چیلر دربرگیرنده چه مراحلی است؟

در سطح خدمت چیلر ها ابتدا بایستی بررسی های واجب و مشاهده کارشناسی صورت گیرد تا فساد های مو جود یافت شود , آن‌گاه قطعات ولوازم موردنیاز تهیه و تنظیم گردد . با طرح ریزی ظریف میتوان با سرعت بیشتری عمل را پیش موفقیت . در تراز پایان قطعات حاد بده بستان شده و رسوبات و خدمت های حتمی صورت می گیرد .

بها و هزینه تعمیر چیلر چه‌طور تعییین می شود؟

درین نصیب می‌خواهیم درباره با هزینه تعمیر چیلر ها حرف کنیم . بها و هزینه ظریف اعلام کردن در این مورد فارغ از برسی و تماشا کارشناسان فعالیت زیاد مشقت است , و برای این عمل می بایست بررسی های یلازم انجام بگیرد .

در تهیه این مطلب از این پیوند به عنوان مرجع استفاده گردیده است.