فناوری‌های نوین در صنعت ساخت و ساز

فناوری‌های نوین در صنعت ساخت و ساز و مهندسی عمران به آرامی استقبال می‌شوند و به جایگاه استفاده متداول می‌رسند. زیرا نوع رفتار سیستم جدید و نیز پیامدهای پیش آمده آن، غیر قابل پیش بینی است. جلب اعتماد به سیستم سازه‌ای جدید با نظریه مهندسی ارتباط مستقیم دارد به همین دلیل سیستم‌های سازه‌ای قبلی نمی‌توانند به سادگی جایگزین پیدا کنند.

استفاده از فناوری نوین در صنعت ساختمان به افزایش مقاومت سازه در عین کاهش هزینه‌ها کمک خواهد کرد. بسیاری از خطاها و بلاهای مهندسی نه به خاطر طراحی و استفاده از سیستم سازه‌ای نامناسب، بلکه به خاطر اجرا نادرست و تعمیر و نگهداری بد، رخ داده است. مطمئنا در آینده شاهد روش‌های جدید بیشتری برای ساخت سازه‌ها خواهیم بود تا هم مقاومت و ایمنی سازه افزایش یابد و هم توجیه اقتصادی بهتری داشته باشد.