محل قرار گرفتن لینک چه تاثیری در عملکرد آن دارد؟

زمانی یک لینک ارزشمند خواهد بود که روی آن کلیک شود؛ اما کاربران یک سایت چطور روی یک لینک کلیک می کنند؟ به طور کلی بهتر است رنگ و فونت لینک ها متفاوت باشد. آمار نشان داده است که اغلب کاربران روی لینک هایی کلیک می کنند که در متن به طور واضح مشخص باشد. علاوه بر فونت و رنگ، متن لینک نیز باید برای کاربر جذاب باشد تا برای کلیک کردن روی آن ترغیب شود.

علاوه بر این محل قرار گیری لینک نیز تاثیر زیادی در میزان کلیک شدن آن دارد؛ به عنوان مثال لینک هایی که اصولا در ابتدای صفحه قرار میگیرند، شانس بیشتری برای کلیک شدن دارند.

خرید بک لینک